Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Cho phép các miền từ xa và miền chưa đăng ký trong cPanel trên máy chủ Thế hệ thứ 4

Theo mặc định, cPanel sẽ chặn các miền chưa đăng ký hoặc mọi miền chưa có DNS trỏ tới máy chủ cPanel. Bạn sẽ cần sử dụng các miền như vậy cho việc thử nghiệm hoặc phát triển, nên sau đây là cách để bỏ chặn những miền đó trong cPanel.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ, bên cạnh máy chủ Thế hệ thứ 4 bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  3. Nhấp vào Khởi chạy WHM.
  4. Trên trang chính của WHM, hãy chọn Cấu hình máy chủ > Cài đặt điều chỉnh.
  5. Chọn tab Miền.
  6. Nếu miền bạn muốn sử dụng đang hoạt động nhưng không nằm trên máy chủ của bạn thì bên cạnh Cho phép miền từ xa, hãy chọn Bật.

    Hoặc nếu miền bạn muốn sử dụng chưa được đăng ký (còn gọi là "miền giả") thì bên cạnh Cho phép miền chưa đăng ký, hãy chọn Bật.

  7. Ở cuối trang Cài đặt điều chỉnh, nhấp vào Lưu.

Giờ bạn đã sẵn sàng tạo miền chưa đăng ký hoặc miền từ xa trong cPanel.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.