Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cho phép chuyển miền của tôi sang GoDaddy

Yêu cầu: Nếu bạn mua miền trước ngày 26/05/2017, bạn có thể vẫn phải hoàn tất các bước này để cho phép chuyển miền. Tuy nhiên, nếu bạn mua miền sau ngày 16/05/2017, bạn chỉ cần nhấp vào nút Phê duyệt trong email gửi đến địa chỉ email của người quản lý tên miền (hoặc email của người liên hệ đăng ký đối với miền .au) để cho phép chuyển miền. Vậy là xong!

Sau khi mua dịch vụ chuyển tên miền cho GoDaddy, bạn cần phải ủy quyền cho GoDaddy hoàn tất quá trình chuyển tên miền.

 1. Đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Tab Sản phẩm của tôi

 4. Nhấp vào Quản lý tất cả:
 5. Quản lý tất cả

 6. Từ menu Miền, hãy chọn Chuyển miền đến:

  Kiểm tra trạng thái chuyển miền đến

 7. Nhấp vào Cho phép chuyển miền.
 8. Nhấp vào Thêm ngay.
 9. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn tab Cơ bản, rồi nhập Mã ủy quyền từ nhà đăng ký hiện tại (nếu có) vào trường bên cạnh tên miền của bạn.
  • Chọn tab Nâng cao, rồi nhập một tên miền và mã ủy quyền của tên miền đó trên mỗi dòng. Tách tên miền với mã ủy quyền bằng dấu phẩy, dấu cách hoặc tab.

  Lưu ý: Nếu bạn không có mã ủy quyền, hãy xem Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi sang GoDaddy Một số phần mở rộng của tên miền không yêu cầu mã ủy quyền.

 10. Chọn Tôi cho phép chuyển miền..., rồi nhấp vào Hoàn tất.
 11. Nhấp vào OK.

Đối với hầu hết các phần mở rộng của tên miền, việc chuyển miền giữa các nhà đăng ký sẽ mất từ năm đến bảy ngày kể từ thời điểm bạn cho phép. Một số ccTLD (tên miền dạng mã quốc gia) có thể mất nhiều thời gian hơn.

Bước tiếp theo

Kiểm tra tiến trình chuyển tên miền của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.