Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cho thuê miền đăng ký với GoDaddy

Bạn có thể cho thuê tên miền nếu tên miền đó không trỏ đến website nào hay đơn giản vì bạn cần một nơi tạm thời cho tên miền đó. Chúng tôi sẽ hiển thị trang cho thuê trên miền của bạn để khách truy cập biết miền đã có người sở hữu.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
  4. Trên trang Quản lý DNS, bên cạnh bản ghi A có dấu @ trong trường Máy chủ lưu trữ, vui lòng nhấp vào biểu tượng bút chì biểu tượng bút chì chỉnh sửa dns. Bạn nên sao chép lại IP đang hiện ra trước khi cập nhật, phòng khi sau này bạn muốn dừng cho thuê miền.
  5. Cập nhật trường Trỏ đến thành địa chỉ IP 34.102.136.180.
  6. Chọn Lưu để lưu thay đổi của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ trên toàn hệ thống.

Xem thêm thông tin