Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cho thuê miền đăng ký với GoDaddy

Bạn có thể cho thuê tên miền nếu tên miền đó không trỏ đến website nào hay đơn giản vì bạn cần một nơi tạm thời cho tên miền đó. Chúng tôi sẽ hiển thị trang cho thuê trên miền của bạn để khách truy cập biết miền đã có người sở hữu.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
  4. Trên trang Quản lý DNS, bên cạnh hồ sơ A có dấu @ trong trường Máy chủ lưu trữ, nhấp vào biểu tượng bút chì biểu tượng bút chì chỉnh sửa dns. Bạn nên chép lại IP đang hiện ra trước khi cập nhật, phòng khi sau này bạn muốn dừng cho thuê miền.
  5. Cập nhật trường Trỏ đến thành địa chỉ IP 34.102.136.180.
  6. Chọn Lưu để lưu thay đổi của bạn.

Vui lòng chờ tối đa 48 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ trên toàn hệ thống.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.