Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chọn tùy chọn màn hình kết thúc video của tôi

Khi thêm video được lưu trữ trên YouTube hoặc Vimeo, bạn có thể kiểm soát những gì khách hàng nhìn thấy khi video kết thúc bằng cách điều chỉnh cài đặt kênh hoặc tự động phát.

Bạn cần thêm hướng dẫn? Nhận lời khuyên về chỉnh sửa video từ chuyên gia trong Hướng dẫn GoDaddy.

YouTube

Video từ YouTube không tự động phát. Thay vào đó, khi kết thúc, video sẽ hiển thị các video từ cùng một kênh YouTube. Nếu sở hữu kênh YouTube, bạn có thể chọn những gì khách hàng nhìn thấy bằng cách quản lý danh sách video trong kênh của bạn.

Lưu ý: Nếu sử dụng video YouTube của một kênh không thuộc sở hữu của bạn, các video từ kênh đó sẽ hiển thị sau khi video kết thúc.

Vimeo

Vimeo có tính năng tự động phát và nhiều tùy chọn màn hình kết thúc khác sẵn có để chọn, trong đó có các video khác, lời kêu gọi hành động (CTA), hình ảnh tùy chỉnh và nhiều nội dung khác. Hoặc bạn có thể chọn không hiển thị gì cho người dùng khi video kết thúc.
  1. Trong cài đặt video của Vimeo, nhấp vào Công cụ tương tác rồi nhấp vào Sau video.
  2. Chọn Trống từ danh sách Màn hình kết thúc.

Xem thêm thông tin