Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Calendar Trợ giúp

Accepting Calendar Event Invitations

When Calendar event organizers invite you to attend events, you receive an email requesting that you notify the event's organizer of your attendance. Click one of the three options:

  • Accept — You are attending the event. The event displays in your personal calendar.
  • Tentative — You might attend the event. The event displays in your personal calendar.
  • Declined — You are not attending the event. The event does not display in your personal calendar.

You can add the event to your Outlook® calendar by opening the ICS file attached to the invitation.

Liên quan đến cộng đồng

Spacerocks1's Avatar
Webmail handling of ICS attachments

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

ossysprog's Avatar
Annual reminder of meeting invited accepted

8 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Belichick's Avatar
Office 365 Meeting Invites Disappearing

2 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Nick_F430's Avatar
Google calendar integration bug???

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

fun's Avatar
GD Calendar can't install on Mac OS

4 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng