Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuẩn bị chuyển tên miền đến GoDaddy

Trước khi bạn có thể cho phép chuyển tên miền từ một nhà đăng ký khác sang chỗ chúng tôi, bạn phải chuẩn bị tên miền và mua quyền chuyển miền.

Các quy định của ICANN cấm chuyển tên miền (ngoại trừ .au) mà đã được đăng ký hay trước đó đã được chuyển trong 60 ngày qua. Để biết thêm thông tin, nhấp vào đây.

Sau khi bạn hoàn tất các bước trong bài này, hãy xem Chuyển miền của tôi cho GoDaddy để cho phép chuyển tên miền của bạn.

Để chuẩn bị chuyển tên miền đến chúng tôi

  1. Đảm bảo rằng liên hệ Liên hệ quản trị (admin) cho tên miền của bạn (liên hệ của nhà đăng ký các tên miền .au) có địa chỉ email hợp lệ trong Cơ sở dữ liệu Whois. Cả hai nhà đăng ký đều sử dụng địa chỉ email này để gửi cho bạn các thông tin quan trọng về việc chuyển tên miền.

    Nếu tên miền của bạn có đăng ký riêng, dịch vụ giấu thông tin cá nhân của bạn trước công chúng, thì bạn không thể xác minh địa chỉ email quản trị của bạn trong cơ sở dữ liệu Whois. Bạn phải liên hệ với nhà đăng ký hiện tại của bạn để hủy bỏ việc đăng ký riêng, và sau đó bạn có thể cập nhật địa chỉ email, nếu cần thiết.

  2. Mở khóa tên miền của bạn tại nhà đăng ký hiện tại của bạn.
  3. Lấy mã uỷ quyền (còn được gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển) từ nhà đăng ký hiện tại của bạn, nếu được yêu cầu. Một số đuôi mở rộng tên miền, chủ yếu là các tên miền cấp quốc gia cao nhất (ccTLD), không yêu cầu mã số. Một số nhà đăng ký hiển thị mã uỷ quyền trong tài khoản của bạn với họ, trong khi những người khác gửi email đến địa chỉ email quản trị theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin, xem Làm cách nào để tôi lấy được một mã ủy quyền để chuyển tên miền của tôi cho bạn?
  4. Mua chuyển tên miền từ website của chúng tôi. Nếu đuôi tên miền mở rộng mà bạn muốn chuyển không được liệt kê, thì bạn không thể chuyển tên miền cho chúng tôi. Chúng tôi gửi email cho liên hệ quản trị của tên miền (admin) sau khi bạn mua gói chuyển. Email có chứa các ID chuyển (ID giao dịch và mã bảo mật), bạn cần phải ủy quyền chuyển vào tài khoản của bạn với chúng tôi.

Để thực hiện các bước tiếp theo, hãy chắc chắn rằng bạn đã xem các phần Ủy quyền chuyển miền đến chúng tôi và Kiểm tra tiến độ chuyển miền của bạn trong bài viết Chuyển miền của tôi cho GoDaddy.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.