Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chứng nhận SSL xác thực mở rộng (EV) là gì?

Chứng nhận SSL xác thực mở rộng (EV) là một chứng nhận kỹ thuật số được cấp tuân theo các nguyên tắc xác thực mở rộng được xác định bởi Diễn đàn tổ chức phát hành chứng nhận / trình duyệt (CA / B).

Sự ra đời của chứng nhận EV sẽ thắt chặt tính bảo mật của các giao dịch trên Internet vì người yêu cầu chứng nhận sẽ phải tuân theo một quy trình kiểm tra tiêu chuẩn hóa kỹ lưỡng mà tất cả các Cơ quan cấp chứng nhận (CA) phải tuân thủ.

Tiêu chuẩn chứng nhận EV cung cấp mức độ xác thực được cải thiện cho các thực thể yêu cầu chứng nhận số để đảm bảo giao dịch trên website của họ. Thế hệ trình duyệt Internet mới nhất sẽ hiển thị các trang web được bảo mật EV SSL theo cách cho phép khách truy cập ngay lập tức nhận ra rằng tổ chức điều hành trang đã được xác thực theo tiêu chuẩn kiểm tra thống nhất của Diễn đàn CA / B.

Chứng nhận EV đặc biệt hữu ích cho các công ty có miền Internet được coi là có nguy cơ cao là mục tiêu của các âm mưu lừa đảo và các loại gian lận Internet khác. Các miền có rủi ro cao bao gồm các miền thuộc sở hữu của các dịch vụ tài chính trực tuyến nổi tiếng, các trang ngân hàng, các trang đấu giá, các nhà bán lẻ phổ biến và các trang khác thực hiện các giao dịch trên Internet có khả năng bị lừa đảo trên Internet.