Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Chúng tôi đã khắc phục sự cố bảo mật với SSL 3.0 cho những tài khoản do chúng tôi kiểm soát

Do một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng với SSL 3.0 (công nghệ lỗi thời, đã 18 năm tuổi), chúng tôi đang vô hiệu hóa công nghệ này trên các sản phẩm sau:

  • Website Builder
  • Giỏ mua hàng nhanh
  • Dịch vụ lưu trữ chia sẻ
  • WordPress được quản lý
  • VPS dựa trên cổng và máy chủ chuyên dụng (thêm thông tin)
  • Dịch vụ lưu trữ được quản lý
  • Các máy chủ có gói dịch vụ được hỗ trợ

Trên VPS hoặc máy chủ chuyên dụng không được liệt kê ở đây? Bạn sẽ cần tự mình vô hiệu hóa chức năng hỗ trợ SSL 3.0 (thêm thông tin).

Điều quan trọng bạn cần lưu ý là thay đổi này không yêu cầu bạn làm việc gì.

Thay đổi này ảnh hưởng thế nào đến tôi?

Nếu trang web của bạn được bảo vệ bằng SSL, thì việc loại bỏ chức năng hỗ trợ SSL 3.0 sẽ khiến các khách truy cập đang dùng những trình duyệt vô cùng lỗi thời không thể truy cập vào nội dung bảo mật trên trang của bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến khách truy cập sử dụng Internet Explorer 6 trên Windows XP, đây là những sản phẩm mà Microsoft đã dừng hỗ trợ hoàn toàn kể từ 08/04/2014.

Khi loại bỏ chức năng hỗ trợ SSL 3.0, chúng tôi bảo đảm rằng các trang web được lưu trữ trên tài khoản của bạn sẽ không bị kẻ nào tấn công qua việc khai thác lỗ hổng POODLE. Bạn có thể đọc thêm về cấu phần dễ bị tấn công này và ý nghĩa của điều đó trong Blog bảo mật trực tuyến của Google.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.