Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển đổi giữa Chế độ xem cổ điển và Chế độ xem cập nhật

Chế độ xem cổ điểnChế độ xem cập nhật không bao gồm các tính năng giống nhau, vì vậy hãy chuyển đổi giữa chúng để quản lý Workspace Email của bạn.

  • Để chuyển từ Chế độ xem cập nhật sang Chế độ xem cổ điển , chọn Chế độ xem cổ điển ở góc trên bên phải.
    Chế độ xem cổ điển
  • Để chuyển từ Chế độ xem cổ điển sang Chế độ xem cập nhật , chọn Chế độ xem đã cập nhật ở góc trên bên phải.
    Chế độ xem được cập nhật

Xem thêm thông tin