Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Redirect HTTP to HTTPS automatically


Once you install an SSL certificate on your website, you need to redirect your visitors to the secured (HTTPS) version of your site. Choose the hosting scenario for your website:

Notes:

• These instructions don't apply to Managed WordPress accounts with an SSL certificate. The HTTPS redirect is automatically enabled after the SSL certificate install finishes on a Managed WordPress account.
• If we don't have a guide for your server, check your server documentation to learn how to redirect your website traffic.

Liên quan đến cộng đồng

damouk23's Avatar
Getting https automatically if you just use just www

3 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

stephp2000s's Avatar
Removed SSL now website ERROR 500

2 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

mjsuming's Avatar
Wordpress Site Can't redirect http to https through htaccess

3 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

8martini8's Avatar
restore my .htaccess file

4 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

bittusinghmca's Avatar
Need Help with Http to Https redirection

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng