Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chuyển hướng website cPanel sang HTTPS

Sau khi chứng nhận SSL được cài đặt trên tài khoản dịch vụ lưu trữ Linux của bạn, bạn cần phải thực hiện một số sửa đổi đối với tập tin .htaccess. Chỉ cần bạn thêm vài dòng vào tập tin .htaccess, khách truy cập sẽ tự động được chuyển hướng đến phiên bản HTTPS trên website của bạn.

Lưu ý: Các hướng dẫn này không áp dụng cho WordPress cài đặt trên cPanel. Để biết các bước đó, hãy xem Chuyển hướng website WordPress đến HTTPS cho Dịch vụ lưu trữ Linux

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Trình quản lý tập tin.
  chọn trình quản lý tập tin
 4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, nhấp vào Cài đặt.
 5. Bạn nhớ đánh dấu vào mục Hiển thị tập tin ẩn (dotfiles), rồi nhấp vào Lưu.
 6. Nhấp vào public_html rồi mở .htaccess nếu có. Nếu chưa có, nhấp vào File+ (Thêm tập tin), đặt tên tập tin là .htaccess rồi nhấp vào Tạo tập tin mới.
 7. Chọn tập tin .htaccess rồi nhấp vào Sửa.
  • Nếu bạn mới tạo tập tin .htaccess, hãy thêm đoạn mã sau để thiết lập chuyển hướng URL đến phiên bản HTTPS của website:
   RewriteEngine On 
   RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
   RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?coolexample\.com
   RewriteRule ^(.*)$ https://www.coolexample.com/$1 [R,L]
   

  • Nếu đã có tập tin .htaccess trong tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn, không nhân đôi dòng ReWriteEngine On. Chèn các dòng bắt đầu bằng ReWriteCondRewriteRule vào ngay sau dòng ReWriteEngine On có sẵn.
  • Yêu cầu: Bạn cần thay thế coolexample.com bằng tên miền của bạn thì đoạn mã mẫu mới chạy được.
 8. Nhấp vào Lưu thay đổiĐóng. Vậy là xong!

Hãy truy cập website, bạn sẽ được chuyển hướng tự động đến phiên bản HTTPS.

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn này để bạn dễ thực hiện, nhưng bạn có thể cần phải thay đổi nhiều chi tiết khác để chuyển hướng hoạt động nếu đã có tập tin .htaccess.

Lưu ý: Bạn cần sự trợ giúp từ Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy? Trên trang Liên hệ với chúng tôi, nhấp vào Trò chuyện ngay bây giờ để được hướng dẫn.

Thông tin thêm