Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chuyển hướng website WordPress đến HTTPS cho Dịch vụ lưu trữ Linux

Sau khi chứng nhận SSL của bạn được cài đặt trên tài khoản lưu trữ Linux của bạn, bạn sẽ cần thực hiện một số chỉnh sửa cho tập tin .htaccess để tự động chuyển hướng khách truy cập của bạn đến phiên bản HTTP của website WordPress của bạn.

Lưu ý: Hướng dẫn này không áp dụng cho các tài khoản WordPress được quản lý có chứng nhận SSL. Chúng tôi sẽ tự động đảm nhiệm chuyển hướng HTTPS (sau khi hoàn tất cài đặt chứng nhận).

 1. Vui lòng Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn.
 2. Vui lòng di chuột trên Cài đặt ở bên trái bảng điều hướng, rồi nhấp vào Tổng quát.
 3. Bạn hãy định vị các trường dưới đây trên trang mới:
  • Địa chỉ WordPress (URL)
  • Địa chỉ trang (URL)
 4. Trong mỗi trường, bạn hãy cập nhật URL của mình để kèm theo https thay vì http.
  • Ví dụ như, http://coolexample.com sẽ trở thành https://coolexample.com.
 5. Vui lòng cuộn xuống cuối trang rồi nhấp vào Lưu thay đổi.
 6. Vui lòng mở tập tin .htaccess hiện tại của bạn trong thư mục /public_html/ với trình quản lý tập tin cPanel để chỉnh sửa. Nếu bạn không thấy tập tin .htaccess, hãy đảm bảo bạn có thể xem các tập tin bị ẩn. Nếu bạn chưa có một tập tin .htaccess, bạn sẽ cần tạo tập tin này.
 7. Bạn có thể chèn mã dưới đây ở phía trên tập tin .htaccess:
 8. # BEGIN GD-SSL
  
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(.+)$
  RewriteCond %{SERVER_NAME} ^coolexample\.com$ [OR]
  RewriteCond %{SERVER_NAME} ^www\.coolexample\.com$
  RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
  Header add Strict-Transport-Security "max-age=300"
  
  # END GD-SSL
 9. Bạn hãy nhấp vào Lưu thay đổi ở phía trên bên phải màn hình.

Xem thêm thông tin