Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển miền .eu

Bạn có thể chuyển tên miền .eu sang cho chúng tôi. Tuy nhiên, quá trình chuyển miền chỉ được thực hiện tại Cơ quan đăng ký tên miền internet châu Âu (EURid).

Khi bạn mua dịch vụ chuyển tên miền .eu từ chúng tôi, trước tiên hãy liệt kê địa chỉ Liên minh châu Âu của bạn trong thông tin tài khoản GoDaddy của bạn để đảm bảo địa chỉ Liên minh châu Âu được liệt kê trên tên miền trong quá trình chuyển.

Sau đó, chúng tôi sẽ thông báo cho EURid về yêu cầu của bạn

Bạn phải cho phép chuyển trong tài khoản của bạn với chúng tôi trong vòng 40 ngày, nếu không yêu cầu của bạn sẽ hết hạn. Bạn cho phép chuyển miền càng sớm thì quá trình chuyển miền càng sớm.

Nếu bạn sống ở Vương quốc Anh, bạn sẽ không thể chuyển miền .eu. Để biết thêm thông tin, vui lòng xemThay đổi đăng ký .eu và Brexit .

Thêm thông tin