Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển tiếp email đến đến một địa chỉ email khác

Thiết lập tự động chuyển tiếp để gửi bản sao của mọi email bạn nhận được đến một địa chỉ email khác. Gửi tất cả email đến của bạn đến một tài khoản có thể tiết kiệm thời gian và giúp bạn ngăn nắp.

 1. Đăng nhập vào Webmail của bạn. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Ở góc trên bên phải, chọnbiểu tượng bánh răng Cài đặt .
 3. Chọn Tất cả cài đặt ...
  chọn cài đặt
 4. Ở phía ngoài cùng bên trái, chọn Thư.
 5. Chọn Tự động chuyển tiếp ....
  chọn tự động chuyển tiếp
 6. Bật nút chuyển Tự động chuyển tiếp, nhập địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp email đến, rồi chọn Áp dụng thay đổi. Chuyển tiếp tự động sẽ được bật.
  chọn tự động chuyển tiếp
 7. Lưu ý: Việc bật tự động chuyển tiếp sẽ lưu trữ mọi email đến trong cả hai tài khoản email và được tính vào dung lượng lưu trữ tối đa của tài khoản của bạn. Để tránh lưu trữ email, hãy bỏ chọn tùy chọn này hoặc thiết lập địa chỉ chuyển tiếp .

 8. Chọn Áp dụng thay đổi .

Xem thêm thông tin