Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chuyển tiếp email Microsoft 365 đến tài khoản email khác

Lưu ý: Chúng tôi đang cố giải quyết một sự cố với tính năng chuyển tiếp email. Nếu bạn phát hiện thấy có lỗi, vui lòng đợi một giờ và thử lại. Hoặc, người dùng có thể bật chuyển tiếp tự động trong Outlook trên web.

Thiết lập tính năng chuyển tiếp cho tài khoản email để chuyển email đến vào tài khoản khác, như tài khoản Gmail hoặc Yahoo. Việc chuyển tiếp có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian vì bạn sẽ không phải kiểm tra nhiều tài khoản email.

Yêu cầu: Để chuyển tiếp email đến địa chỉ bên ngoài tổ chức của bạn (địa chỉ sử dụng miền khác, như tài khoản email cá nhân của bạn chẳng hạn), trước tiên, hãy bật tính năng chuyển tiếp email ra bên ngoài.
 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
 2. Nếu bạn là chủ nhân của tài khoản, hãy chọn Quản lý ở bên cạnh địa chỉ email. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  • Mẹo: Nếu có quyền của quản trị viên, bạn cũng có thể tạo luồng chuyển tiếp trong phần Quản trị viên > Chuyển tiếp email. Chọn Thêm luồng chuyển tiếp, chọn một người dùng (nếu bạn có nhiều người dùng) rồi chuyển sang bước 4.
   Hộp kiểm Giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp
 3. Trong phần Quản lý, chọn Chuyển tiếp.
 4. Trong phần Chuyển tiếp thư đến, nhập địa chỉ email mà bạn muốn nhận thư đến.
 5. Chọn hộp kiểm Giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp để lưu bản sao thư trong hộp thư đến của bạn. Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, thư sẽ chỉ chuyển tiếp đến địa chỉ bạn đã chỉ định còn tài khoản Microsoft 365 sẽ không có bản sao nào.
  Hộp kiểm Giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp
 6. Chọn Lưu. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Quản trị viên và người dùng sẽ được thông báo qua email khi chuyển tiếp được thêm hay thay đổi.

Thư mới sẽ tự động được chuyển đến tài khoản email kia. Vui lòng chọn lại Chuyển tiếpđể chỉnh sửa hoặc xóa chuyển tiếp email

Các bước liên quan

Thông tin thêm