Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chuyển tiếp email Microsoft 365 đến tài khoản email khác

Lưu ý: Chúng tôi đang cố giải quyết một sự cố với tính năng chuyển tiếp email. Nếu bạn phát hiện thấy có lỗi, vui lòng đợi một giờ và thử lại. Hoặc, người dùng có thể bật chuyển tiếp tự động trong Outlook trên web.

Thiết lập tính năng chuyển tiếp cho tài khoản email để chuyển email đến vào tài khoản khác, như Gmail hoặc Yahoo. Việc chuyển tiếp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tổng hợp mọi email của bạn vào một tài khoản.

Yêu cầu: Để chuyển tiếp email đến địa chỉ bên ngoài tổ chức của bạn (nghĩa là địa chỉ sử dụng miền khác, như tài khoản email cá nhân của bạn chẳng hạn), trước tiên, hãy bật tính năng chuyển tiếp email ra bên ngoài.
 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office của bạn.
 2. Nếu bạn là chủ tài khoản, hãy đến mục người dùng, rồi chọn Quản lý. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
  • Nếu bạn là quản trị viên: Thay vì chỉnh cho từng người dùng, bạn có thể quản lý tính năng chuyển tiếp bằng cách chọn Quản trị viên, rồi chọn Chuyển tiếp email. Chọn Thêm luồng chuyển tiếp, chọn một người dùng (nếu bạn có nhiều người dùng) rồi chuyển sang bước 4.
   Hộp kiểm Giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp
 3. Trong phần Quản lý, chọn Chuyển tiếp.
 4. Trong Người dùng, xác minh đã chọn đúng người dùng.
  xác minh người dùng
 5. Trong mục Chuyến tiếp thư đến, nhập địa chỉ email mà bạn muốn chuyển tiếp thư đến.
  nhập địa chỉ email để chuyển tiếp
 6. (Tùy chọn) Để giữ bản sao email trong hộp thư đến, hãy chọn hộp kiểm cạnh mục Giữ bản sao của thư được chuyển tiếp. Nếu bạn không chọn mục này, thư sẽ chỉ chuyển tiếp đến địa chỉ bạn đã chỉ định còn tài khoản Microsoft 365 sẽ không có bản sao nào.
  chọn hộp kiểm cạnh mục giữ bản sao của thư được chuyển tiếp
 7. Chọn Lưu. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận.

Thư mới sẽ tự động được chuyển đến tài khoản email kia. Quản trị viên và người dùng sẽ nhận được email khi có luồng chuyển tiếp được thêm.

Sau khi thêm luồng chuyển tiếp, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa luồng.

 • Nếu bạn là người dùng: Chọn lại Luồng chuyển tiếp để quản lý.
 • Nếu bạn là quản trị viên: Chọn Quản trị viên, rồi chọn Chuyển tiếp email. Cạnh mỗi người dùng, chọn biểu tượng bút chì chỉnh sửa hoặc biểu tượng thùng rác xóa.

Các bước liên quan

Thông tin thêm