GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển tiếp thư dưới dạng tệp đính kèm

Lưu một email và sau đó đính kèm nó vào một thư khác trong Outlook. Nội dung thư, bao gồm cả tiêu đề và tập tin đính kèm, được đóng gói thành một tập tin đính kèm. Sau đó, bạn có thể gửi tập tin đính kèm cho người khác để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc nếu bạn cần chuyển tiếp một cuộc trò chuyện hoặc để được hỗ trợ kỹ thuật.

Các bước này sẽ đính kèm một thư vào một thư khác trong Outlook cho Windows, Mac hoặc Outlook trên web.

  1. Mở Outlook .
  2. Soạn một tin nhắn mới hoặc trả lời một tin nhắn hiện có.
  3. Nếu chưa có, hãy mở thư ra để thư ở một cửa sổ khác và đặt cả hai cửa sổ Outlook cạnh nhau.
  4. Tìm thư bạn muốn đính kèm. Chọn nó từ danh sách và kéo nó vào phần nội dung của bản nháp.
    Đính kèm email vào một email khác
  5. Thư của bạn hiện được đính kèm bên dưới dòng chủ đề. Để xác nhận rằng nó chính xác, hãy nhấp đúp vào tập tin đính kèm để xem trước nó. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy gửi tin nhắn.

Nếu bạn không thể gửi từ tài khoản email này (chẳng hạn như bị chặn) , hãy chọn mũi tên trên thư đính kèm để tải về và lưu. Hoặc, với Outlook cho Mac, kéo và thả thư đính kèm vào màn hình nền của bạn. Đính kèm thư đã lưu bằng tài khoản email khác hoặc tải lên theo yêu cầu của một Hướng dẫn GoDaddy .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin