Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển tiếp thư dưới dạng tệp đính kèm trong webmail

Sử dụng Professional Email để đính kèm thư vào các thư khác, chẳng hạn như để chuyển tiếp một cuộc trò chuyện qua email hoặc để được hỗ trợ kỹ thuật. Professional Email đóng gói tất cả nội dung thư (bao gồm cả tiêu đề và tệp đính kèm) vào một tập tin đã tải xuống.

 1. Đăng nhập vào Webmail của bạn. Sử dụng địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Chọn thư bạn muốn tải xuống.
 3. Chọnbiểu tượng thao tác khác Thêm thao tác , rồi Lưu dưới dạng tập tin . (Các) thư của bạn sẽ được tải xuống.
  chọn lưu dưới dạng tập tin
 4. Chọn Email mới để mở thư mới hoặc trả lời thư hiện có.
 5. Chọnđính kèm biểu tượng tập tin cục bộ Thêm tập tin cục bộ .
  chọn đính kèm tập tin cục bộ
 6. Chọn tập tin bạn đã lưu trong bước 3. Bạn sẽ thấy tập tin được đính kèm trong email của bạn bên dưới dòng chủ đề.
  chọn tập tin được lưu trong bước 3
 7. Hoàn tất soạn email, rồi chọn Gửi . Người nhận sẽ nhận được tập tin trong email của bạn.

Xem thêm thông tin