Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Chuyển trang lưu tạm của tôi thành trang sản xuất


Bước 5 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Sau khi thực hiện các thay đổi trong trang lưu tạm của mình, bạn có thể đưa những thay đổi đó lên trang sản xuất trực tiếp của mình.

Cảnh báo: Quá trình ghi đè sẽ chỉ ghi đè các tập tin của bạn theo mặc định. Nếu bạn chọn hộp kiểm để Ghi đè nội dung, cơ sở dữ liệu cũng sẽ bị ghi đè. Hãy đảm bảo bạn hài lòng với nội dung trong trang lưu tạm trên trang trực tiếp của bạn trước khi chuyển các thay đổi lên trang sản xuất. Các trang WooCommerce: Bạn hãy làm quen với quá trình cập nhật WooCommerce trước khi chuyển nội dung lên trang trực tiếp.

Lưu ý: Bất kỳ mã tùy chỉnh hay tài nguyên nào mà không được lưu trong thư mục /wp-content sẽ không được chuyển đến hay đi khỏi trang lưu tạm.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn chuyển các thay đổi từ trang lưu tạm lên trang sản xuất, vui lòng chọn Cài đặttừ menu biểu tượng menu.
    chọn cài đặt
  4. Bên dưới Trang lưu tạm, vui lòng chọn menu Thao tác rồi chọn Đồng bộ trang.
  5. Vui lòng chọn chuyển trang lưu tạm sang phần sản xuất. Bạn chỉ nên chọn Ghi đè nội dung nếu muốn ghi đè cơ sở dữ liệu cũng như các tập tin trong trang sản xuất trực tiếp của bạn.
  6. Chọn Đồng bộ hóa.

Việc đồng bộ trang sản xuất của bạn từ trang lưu tạm có thể mất vài phút dựa trên kích thước và độ phức tạp của trang của bạn. Trong bước tiếp theo, bạn sẽ dọn dẹp tài khoản lưu trữ Managed WordPress của mình bằng cách xóa trang lưu tạm của bạn.