Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Chuyển trang sản xuất của tôi thành trang lưu tạm


Bước 2 trong Bắt đầu với chuỗi lưu tạm.

Khi bạn chuyển trang sản xuất của mình vào lưu tạm, nó sẽ sao chép trang trực tiếp của bạn với tất cả trình cắm, giao diện và nội dung khác vào trang lưu tạm của bạn. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa trang lưu tạm tùy thích mà các thay đổi này không ảnh hưởng đến trang sản xuất của bạn.

Lưu ý: Bất kỳ mã tùy chỉnh hay tài nguyên nào mà không được lưu trong thư mục /wp-content sẽ không được chuyển đến hay đi khỏi trang lưu tạm.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn chuyển thành trang lưu tạm, vui lòng chọn Cài đặt từ menu biểu tượng menu.
  chọn cài đặt
 4. Trong phần Trang lưu tạm, vui lòng chọn Thao tác rồi chọn Đồng bộ hóa các trang.
 5. Vui lòng chọn Chuyển trang sản xuất sang trang lưu tạm.

  Lưu ý: Vui lòng chọn Ghi đè nội dung nếu đang đồng bộ hóa trang của bạn lần đầu tiên hay bạn chắc chắn bạn muốn ghi đè cơ sở dữ liệu của trang lưu tạm. Nếu bạn chọn không Ghi đè nội dung, chỉ có các tập tin được chuyển sang trang lưu tạm.

 6. Chọn Đồng bộ hóa.

Việc đồng bộ trang lưu tạm của bạn từ trang sản xuất có thể mất vài phút dựa trên kích thước và độ phức tạp của trang của bạn.

Trong bước tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách truy cập trang lưu tạm của mình.