Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chuyển website của bạn đến CÔNG TY_TÊN (Dịch vụ lưu trữ được chia sẻ)

Nếu bạn có tài khoản lưu trữ ở một chỗ khác, nhưng bạn muốn chuyển tài khoản đó cho chúng tôi (xin cảm ơn!), chúng tôi có tất cả thông tin mà bạn sẽ cần trong bài viết này. Tuy nhiên, có một số phức tạp mà bài viết này không giải quyết.

Hướng dẫn này là tuyệt vời nếu bạn... Không sử dụng hướng dẫn này nếu bạn...
  • Xây dựng một trang đơn giản bằng cách sử dụng HTML
  • Muốn để dịch vụ email của bạn như là
  • Có quyền truy cập tới các tập tin của website của bạn
  • Sử dụng WordPress (thay vào đó, bạn nên sử dụng phần hướng dẫn này)
  • Sử dụng các ứng dụng web khác như Joomla!
  • Muốn thực hiện thay đổi đối với dịch vụ email của bạn

Nếu bạn đồng ý việc này, hãy bắt đầu.

Cài đặt tài khoản của bạn

Sau khi mua một tài khoản, bạn phải cài đặt để chúng tôi biết bạn định sử dụng miền nào. Chúng tôi có thông tin đó trong Cài đặt tài khoản của bạn.

Nếu bạn di chuyển website của bạn giữa các tài khoản lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi, bạn có thể cần loại bỏ miền từ tài khoản hiện có hoặc thay đổi tên miền chính của tài khoản cũ của bạn.

Tải về website của bạn

Nếu bạn có một bản sao các tập tin của website, bạn có thể bỏ qua bước này.

Nếu không, bạn sẽ cần tải về một bản sao các tập tin từ công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ hiện tại của bạn. Do có rất nhiều nơi tiềm năng bạn có thể thuê dịch vụ lưu trữ, chúng tôi không có cách nào ghi lại các thủ tục của họ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đề xuất sử dụng một FTP khách và cung cấp cho bạn tài liệu về cách sử dụng (trong cùng hệ thống của chúng tôi) trong Move my website with FTP and FileZilla in Web and Classic Hosting.

Tải lên website của bạn

Sau khi bạn có các tập tin, bạn cần di chuyển chúng từ máy tính cục bộ của bạn đến tài khoản lưu trữ (ví dụ như các máy chủ của chúng tôi, có thể truy cập được từ internet). Để làm việc này, chúng tôi đề xuất sử dụng một FTP khách, mặc dù có một số tùy chọn sẵn có khác cho bạn. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Di chuyển website cPanel của tôi với FTP và FileZilla.

Xem trước website của bạn

Sau khi bạn lấy được nội dung trên tài khoản lưu trữ, bạn sẽ muốn xem trước để đảm bảo nội dung này phù hợp. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Preview your website.

Hãy làm trang được chúng tôi lưu trữ của bạn trực tuyến.

Nếu mọi thứ trông đã ổn, bạn có thể chính thức chuyển từ máy chủ cũ của bạn sang chúng tôi bằng cách sử dụng DNS của bạn, việc này kiểm soát tên miền của bạn tải tài khoản/máy chủ lưu trữ nào (thêm chi tiết) Quy trình này khá là đơn giản, nhưng có hai cách để thực hiện mà sẽ có ảnh hưởng khác nhau đến website của bạn — gọi là email của website.

Trước khi tiếp tục, hãy tự hỏi mình "Tôi có quan tâm đến việc gì xảy ra đối với cấu hình email hiện tại của tôi không?"

Để duy trì cấu hình email hiện tại của bạn, bạn chỉ cần thay đổi địa chỉ IP chính/ một bản ghi cho tên miền của bạn. Bạn có thể tìm địa chỉ IP bằng cách sử dụng những hướng dẫn này.

Khi bạn có địa chỉ đó, bạn sẽ cần thay đổi với công ty mà bạn đăng ký tên miền. Nếu qua chúng tôi, bạn có thể sử dụng Trình quản lý DNS của chúng tôi (Quản lý bản ghi DNS).
Không Nếu bạn không quan tâm đến điều xảy ra với cấu hình email hiện tại của mình, bạn có thể chỉ cần thay đổi các máy chủ tên (việc này sẽ thay đổi tất cả các cài đặt DNS của bạn). Chúng tôi có tất cả những hướng dẫn đó trong Sửa máy chủ tên miền của tôi.

Mỗi thay đổi này sẽ mất 48 giờ để hiển thị rộng rãi trên internet. Khi họ làm — đã xong! Bạn đã hoàn tất chuyển tài khoản lưu trữ của bạn.