Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chuyển Workspace Email của tôi sang một gói khác

Nếu bạn có nhiều gói Workspace Email trong tài khoản của mình, bạn có thể di chuyển địa chỉ email từ gói này sang gói khác. Ví dụ: bạn có thể muốn chuyển địa chỉ email sang gói có thêm dung lượng lưu trữ.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc. Sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn (địa chỉ và mật khẩu Workspace Email sẽ không dùng được ở đây).
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh địa chỉ email bạn muốn di chuyển, và chọn Chuyển đổi gói .
  Hộp kiểm bên cạnh email đã chọn và nút chuyển đổi gói
 3. Trong Chuyển đổi gói , chọn một gói mới cho địa chỉ email.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một gói ở một khu vực khác, tất cả các địa chỉ Workspace Email cho miền của bạn phải chuyển đến khu vực đó.

  Nếu bạn cố gắng di chuyển nhiều địa chỉ email hơn dung lượng của gói, bạn sẽ thấy gói khả dụng cho các địa chỉ còn lại.

 4. Chọn OK .

Xem thêm thông tin