Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Chuyển các trang WordPress lớn sang CÔNG TY_TÊN

Có nhiều cách khác nhau để di chuyển trang WordPress® của bạn giữa các máy chủ lưu trữ. Cách đơn giản nhất là sử dụng một trong những Tài khoản WordPress được quản lý của chúng tôi, và sau đó sử dụng tính năng di chuyển của nó (thêm thông tin). Tuy nhiên, nếu bạn không thể sử dụng tính năng di chuyển, bạn có thể sử dụng quy trình này được nêu trong bài viết này.

Những hướng dẫn này là tốt nhất cho những trang WordPress lớn, phức tạp mà những trang này sẽ không thay đổi tên miền của chúng.

Nếu bạn có một trang WordPress đơn giản, chúng tôi đề xuất

.

Trước khi bắt đầu, bạn cần:

 • Truy cập vào tài khoản phpMyAdmin hiện tại của bạn
 • Truy cập FTP vào trang WordPress hiện tại của bạn
 • Truy cập vào các cài đặt DNS cho tên miền của bạn
 • Tài khoản lưu trữ web đang hoạt động với chúng tôi (Nên dùng Linux)

1. Tải về trang web hiện tại của bạn từ công ty dịch vụ lưu trữ khác

Để xuất và tải về các blog WordPress từ máy chủ lưu trữ hiện tại của mình, bạn cần sao lưu cơ sở dữ liệu hiện có và có quyền truy cập vào các tập tin WordPress trên máy chủ hiện tại của bạn.

Cách tải về site hiện có của bạn từ công ty lưu trữ khác

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn ở công ty lưu trữ kia và tạo lệnh xuất MySQL từ màn hình phpMyAdmin của bạn. Bạn có thể cần xem lại các bài viết trợ giúp của công ty đó hoặc liên hệ với họ để hoàn thành bước này. Để biết thêm thông tin, hãy xem sổ ghi WordPress.
 2. Lưu tập tin xuất MySQL vào máy cục bộ của bạn.
 3. Kết nối với tài khoản lưu trữ hiện có của bạn bằng Giao thức truyền tập tin (FTP). Để biết thêm thông tin, hãy xem
 4. Tải về bản sao tập tin website WordPress của bạn, bao gồm ba thư mục WordPress chính sau: wp-admin, wp-content và wp-includes. Bạn cần tải về tất cả các tập tin gốc. Tên của các mục này thường có phần wp-.

2. Thiết lập tài khoản dịch vụ lưu trữ mới của bạn

Để nhập và tải blog WordPress của bạn lên máy chủ của chúng tôi, bạn cần truy cập cơ sở dữ liệu và máy chủ lưu trữ mới.

Cách cài đặt tài khoản lưu trữ mới của bạn

 1. Cài đặt WordPress trên tài khoản lưu trữ của bạn, nếu phần này chưa có sẵn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Install WordPress on a Web or Classic Hosting Account.
 2. Ghi lại Tên MySQL/Tên người dùng và Mật khẩu. Bạn sẽ cần thông tin đó sau này.
 3. Ghi lại máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Để biết thêm thông tin, xem
  .
 4. Trên máy cục bộ của bạn, mở thư mục đã lưu trước đây, có chứa các tập tin website WordPress của bạn.
 5. Tìm tập tin wp-config.php trong thư mục gốc của thư mục WordPress của bạn, rồi mở tập tin đó bằng một trình soạn thảo văn bản, như Notepad.
 6. Xác định vị trí chuỗi mã sau:
  /** Tên của cơ sở dữ liệu cho WordPress */
  define('DB_NAME', 'CoolExample');
  /** Tên người dùng cơ sở dữ liệu MySQL */
  define('DB_USER', 'CoolUsername');
  /** Mật khẩu cơ sở dữ liệu MySQL */
  define('DB_PASSWORD', 'CoolPassword');
  /** Tên máy chủ MySQL */
  define('DB_HOST', 'CoolHostname');
 7. Thay thế Tên cơ sở dữ liệu, trong ví dụ ở đây là CoolExample, bằng Tên cơ sở dữ liệu/Tên người dùng được bạn tạo trong các bước trước. Bảo đảm rằng bạn giữ các dấu nháy đơn trước và sau tên bạn nhập.
 8. Thay thế Tên cơ sở dữ liệu/Tên người dùng, trong ví dụ ở đây là CoolUsername, bằng Tên cơ sở dữ liệu/Tên người dùng được bạn tạo trong các bước trước. Bảo đảm rằng bạn giữ các dấu nháy đơn trước và sau tên bạn nhập.
 9. Thay thế Mật khẩu cơ sở dữ liệu, trong ví dụ ở đây là CoolPassword, bằng Mật khẩu cơ sở dữ liệu được bạn tạo trong các bước trước. Bảo đảm rằng bạn giữ các dấu nháy đơn trước và sau tên bạn nhập.
 10. Thay thế Tên máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu, trong ví dụ ở đây là CoolHostname, bằng Tên máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu được bạn tạo trong các bước trước. Bảo đảm rằng bạn giữ các dấu nháy đơn trước và sau tên bạn nhập.
 11. Lưu tập tin này vào máy tính của bạn dưới dạng wp-config.php.
 12. Tải bản sao các tập tin website của bạn lên thư mục gốc của website WordPress. Để biết thêm thông tin, hãy xem
  .

  Bạn sẽ tải lên các tập tin website được bạn lưu vào máy tính trước đây từ máy chủ lưu trữ kia. Không tải lên thư mục có chứa website của bạn. Bảo đảm rằng bạn chỉ tải lên tất cả các tập tin trong thư mục đó.

3. Khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn

Để hoàn thành quá trình di chuyển, bạn cần nhập cơ sở dữ liệu từ tài khoản lưu trữ cũ sang tài khoản mới của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập tập tin SQL vào cơ sở dữ liệu MySQL..

Điều cần cân nhắc

Trước khi trang của bạn có thể trở thành trực tuyến trên Internet, bạn cần cập nhật DNS của mình, việc này sẽ khiến blog hiện tại của bạn chuyển thành ngoại tuyến. Xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để biết thêm thông tin.

Đôi khi bạn cần phải cập nhật các liên kết bị đứt khi bạn di chuyển trang web WordPress của bạn đến máy chủ mới. Nếu bạn thấy các ảnh và các siêu liên kết bị hỏng trong trang web của bạn khi bạn đưa nó trở lại trực tuyến, bạn cần phải làm sạch các đường dẫn liên kết đã lỗi thời khỏi trang web của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Khắc phục sự cố đường dẫn cố định với WordPress.

Tài nguyên khác

Bạn có thể tìm được thêm trợ giúp tại trang WordPress, trong đó cung cấp các nguồn tài nguyên về các đối tượng này:

Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.