Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đạt đến giới hạn lưu trữ của Sao lưu trang?

Khi gói Sao lưu trang của bạn đạt đến giới hạn lưu trữ, nó sẽ dừng tạo bản sao lưu mới.

Để khắc phục vấn đề này, bạn nên nâng cấp tài khoản để có thêm dung lượng lưu trữ cần thiết.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.