Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Chuyển hướng URL với Tài khoản lưu trữ của bạn

Tính năng chuyển hướng sẽ tự động gửi khách truy cập website của bạn tới một đích đến được chọn, một địa chỉ khác trên cùng trang hoặc một trang mới hoàn toàn. Ví dụ, bạn có thể chuyển hướng khách truy cập từ gốc miền đến một thư mục nội dung con, chẳng hạn như blog.

Nội dung (tập tin và thư mục) theo đường dẫn chuyển hướng có thể được chuyển hướng tới gốc miền đích hoặc cùng đường dẫn trên miền đích hoặc không chuyển hướng.

Để chuyển hướng URL với Tài khoản lưu trữ của bạn

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Lưu trữ web.

Bấm vào một trong các mục sau đây, dựa trên loại dịch vụ lưu trữ bạn có. Bạn có thể xác định loại này dựa trên từ thứ hai trong phần mô tả dịch vụ lưu trữ của bạn, bên dưới tên miền của tài khoản lưu trữ, ví dụ: Web cao cấp tương quan với Web/Cổ điển (Hosting Control Panel).

Web/Cổ điển (Hosting Control Panel)

 1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.

  LƯU Ý: Các tài khoản lưu trữ Web Windows của chúng tôi không cung cấp tính năng chuyển hướng URL.

 2. Từ menu Cài đặt, chọn Chuyển hướng URL.
 3. Nhấp vào nút Chuyển hướng mới.
 4. Từ tài khoản của mình, nhập miền mà bạn muốn chuyển hướng. Nếu bạn muốn chuyển hướng tất cả các miền trong tài khoản lưu trữ của mình, tích vào Tất cả các miền trên tài khoản này. Nếu không, nhập các thư mục có chứa trang mà bạn muốn chuyển hướng vào trường Đường dẫn.
 5. Chọn bạn có muốn cho mọi trang web của bạn có hoặc không có www.
 6. Chọn nếu trang đích là http hoặc https và nhập tên miền mà bạn muốn chuyển hướng đến, và đường dẫn nếu có. Nếu ô đường dẫn bị bỏ trống, nó sẽ chuyển hướng đến gốc của miền mà bạn đã nhập. Nhấp Tiếp. Cửa sổ Loại sẽ hiển thị.
 7. Chọn loại chuyển hướng mà bạn muốn sử dụng.

  LƯU Ý:Chuyển hướng có thể là cố định (chuyển hướng 301) hoặc tạm thời (chuyển hướng 302). Thông tin Loại chuyển hướng được truyền đến các trình duyệt và công cụ tìm kiếm thông qua hồi đáp HTTP của trang chuyển hướng. Các công cụ tìm kiếm sẽ xử lý loại chuyển hướng 301 và 302 theo cách khác nhau. Để biết thêm thông tin về các trang chuyển hướng, xem Trang chuyển hướng 301 và 302 là gì?.

 8. Chọn tùy chọn chuyển hướng nội dung của bạn. Tùy chọn này quyết định hành vi Chuyển hướng trang khi một khách truy cập đi đến đường dẫn nội dung tên miền của bạn, như http://coolexample.com/path.
  • Đường dẫn trùng khớp chuyển hướng khách truy cập đến cùng một đường dẫn nội dung của tên miền đích. Ví dụ, khách truy cập đến http://coolexample.com/path sẽ được chuyển hướng đến http://mycoolestdomains.com/path.
  • Chuyển hướng tới miền gốc chuyển hướng khách truy cập tới gốc của tên miền đích, bỏ qua đường dẫn nội dung. Ví dụ, khách truy cập đến http://coolexample.com/path sẽ được chuyển hướng đến http://mycoolestdomains.com.
  • Không chuyển hướng không chuyển hướng khách truy cập khi họ đi đến một đường dẫn nội dung. Ví dụ, khi khách truy cập đến http://coolexample.com/path, họ sẽ không bị chuyển hướng và tải http://coolexample.com/path.

Bây giờ miền của bạn sẽ được chuyển hướng với các tùy chọn mà bạn đã chọn. Tính năng chuyển hướng có thể mất đến 24 giờ để hoàn tất. Nếu bạn muốn thay đổi hoặc xóa tính năng chuyển hướng, đơn giản chỉ cần chọn chuyển hướng và nhấp Chỉnh sửa hoặc Xóa trong thanh công cụ.

Linux (cPanel)

 1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
 2. Trong mục Miền , nhấp Chuyển hướng.
 3. Hoàn tất các trường sau, rồi nhấp Thêm:
  • Loại — Chọn loại chuyển hướng mà bạn muốn. Điều này chủ yếu có ý nghĩa cho việc đánh chỉ mục công cụ tìm kiếm.
  • Chọn miền được lưu trữ mà bạn muốn chuyển hướng, hoặc chọn Tất cả các Miền công khai, rồi nhập đường dẫn mà bạn muốn chuyển hướng.
  • chuyển hướng đến — Nhập URL mà bạn muốn chuyển hướng đến, vd: http://coolexample.com/directory/.
  • www. chuyển hướng — Chọn một tùy chọn để cho biết bạn muốn chuyển hướng URL có hay không có tiền tố www.. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển hướng coolexample.com chứ không phải www.coolexample.com, chọn Không chuyển hướng www..
  • Chuyển hướng có Ký tự đại diện — Chọn Chuyển hướng có Ký tự đại diện nếu bạn muốn chuyển hướng tất cả các tập tin trong một thư mục đến cùng một tên tập tin trong thư mục mới. Ví dụ, coolexample.com/photo.jpg sẽ chuyển hướng tới coolexample.net/photo.jpg. Nếu bạn không chọn chuyển hướng có Ký tự đại diện, coolexample.com/photo.jpg sẽ chuyển hướng đến coolexample.net.

Windows (Plesk)

Các tài khoản Plesk không thể chuyển tiếp các URL đặc trưng của một tên miền, vd http://coolexample.com/test.html đến một URL khác. Tuy nhiên, Plesk có thể chuyển tiếp các tên miền đến các URL đăng trưng.

 1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
 2. Nhấp Thêm miền mới.
 3. Trong phần Kiểu lưu trữ, chọn Chuyển tiếp.
 4. Trong trường Địa chỉ đích, nhập URL mà bạn muốn chuyển tiếp tên miền đến.
 5. Chọn bất kỳ tùy chọn khác mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp vào OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.