Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chuyển hướng website của tôi tới HTTPS trong cPanel/Linux

Nếu bạn có chứng nhận bảo mật (SSL) trên website, bạn có thể tự động chuyển hướng khách truy cập tới phiên bản website được bảo mật (HTTPS) của mình để đảm bảo thông tin của khách được bảo vệ.

Cách chuyển hướng lưu lượng truy cập sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ lưu trữ bạn có.

Lưu ý: Các hướng dẫn này không áp dụng cho WordPress cài trên cPanel. Để biết thêm thông tin, hãy xem

Tài khoản trên nền Linux sử dụng tập tin .htaccess để xử lý việc chuyển hướng.

Nếu bạn không có tập tin .htaccess:

Đầu tiên, tạo tập tin .htaccess trong thư mục public_html hoặc webroot của bạn. Bên trong tập tin .htaccess, bạn có thể sử dụng mã sau đây để chuyển hướng khách truy cập miễn là bạn chưa thiết lập tập tin .htaccess:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?coolexample\.com
RewriteRule ^(.*)$ https://www.coolexample.com/$1 [R,L]

Nếu bạn đang lưu trữ nhiều website trên cùng một tài khoản, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn đã thiết lập tập tin .htaccess trong thư mục này của website đã được cấp chứng nhận SSL. Bạn cần thay thế coolexample.com bằng tên miền của bạn thì mã mẫu mới chạy được.

Nếu bạn đã có tập tin .htaccess:

  • Không nhân đôi RewriteEngine On.
  • Các dòng bắt đầu bằng RewriteCondRewriteRule phải theo sát sau RewriteEngine On có sẵn.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.