Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chuyển hướng website cPanel sang HTTPS

Sau khi chứng nhận SSL được cài đặt trên tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn, bạn cần phải thực hiện một số sửa đổi đối với tập tin .htaccess. Chỉ cần bạn thêm vài dòng vào tập tin .htaccess, khách truy cập sẽ tự động được chuyển hướng đến phiên bản HTTPS trên website của bạn.

Lưu ý: Các hướng dẫn này không áp dụng cho WordPress cài trên cPanel. Để biết thêm thông tin, hãy xem

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Trình quản lý tập tin. Khi trình quản lý tập tin tải xong, nhấp vào Cài đặt.
 3. Bạn nhớ đánh dấu vào mục Hiển thị tập tin ẩn (dotfiles), rồi nhấp vào Lưu.
 4. Nhấp vào public_html rồi mở .htaccess nếu có. Nếu chưa có, nhấp vào File+ (Thêm tập tin), đặt tên tập tin là .htaccess rồi nhấp vào Tạo tập tin mới.
 5. Chọn tập tin .htaccess rồi nhấp vào Sửa.
  • Nếu bạn mới tạo tập tin .htaccess, hãy thêm đoạn mã sau để thiết lập chuyển hướng URL đến phiên bản HTTPS của website:
   RewriteEngine On 
   RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
   RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?coolexample\.com
   RewriteRule ^(.*)$ https://www.coolexample.com/$1 [R,L]
   

  • Nếu đã có tập tin .htaccess trong tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn, không nhân đôi dòng ReWriteEngine On. Chèn các dòng bắt đầu bằng ReWriteCondRewriteRule vào ngay sau dòng ReWriteEngine On có sẵn.
  • Yêu cầu: Bạn cần thay thế coolexample.com bằng tên miền của bạn thì đoạn mã mẫu mới chạy được.
 6. Nhấp vào Lưu thay đổiĐóng. Vậy là xong!

Hãy truy cập website, bạn sẽ được chuyển hướng tự động đến phiên bản HTTPS.

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn này để bạn dễ thực hiện, nhưng bạn có thể cần phải thay đổi nhiều chi tiết khác để chuyển hướng hoạt động nếu đã có tập tin .htaccess.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.