Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển khỏi Network Solutions

Trước khi có thể chuyển tên miền đăng ký với Network Solutions sang cho chúng tôi, bạn cần chuẩn bị tên miền để quá trình chuyển miền diễn ra thành công.

Nếu tên miền của bạn chưa được đăng ký với Network Solutions, hãy truy cập

để xem hướng dẫn dành cho các nhà đăng ký khác.

Để chuyển khỏi Network Solutions

Sử dụng hướng dẫn và ảnh chụp màn hình bên dưới để chuyển tên miền của bạn cho chúng tôi:

1. Xác minh rằng tên miền của bạn có thể chuyển được

Để đảm bảo tên miền của bạn có thể chuyển được, hãy xác nhận rằng:

 • Tên miền đã được đăng ký ít nhất 60 ngày và đã lưu tại Network Solutions trong ít nhất 60 ngày.
 • Thông tin liên hệ của tên miền không thay đổi trong vòng 60 ngày.

Lưu ý: Một số nhà đăng ký không cho phép chuyển tên miền ra ngoài nếu thông tin liên hệ liên kết với một miền được cập nhật trong vòng 60 ngày.

2. Lấy Mã ủy quyền

Lấy mã ủy quyền (hay còn gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển miền) từ nhà đăng ký hiện tại của bạn, nếu cần. Một số phần mở rộng của tên miền, chủ yếu là tên miền cấp cao nhất dạng mã quốc gia (ccTLD), không yêu cầu mã ủy quyền.

Để lấy mã ủy quyền từ Network Solutions

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại NetworkSolutions.com.
 2. Nhấp vào Tên miền của tôi trong tab Sản phẩm và dịch vụ của tôi.
 3. Nhấp vào tên miền bạn muốn mở khóa.
 4. Từ phần Chi tiết miền, chọn Yêu cầu mã ủy quyền, rồi nhấp vào Lưu.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Giải pháp mạng theo số 888-642-9675 nếu bạn không nhận được mã ủy quyền sau 24 giờ.

3. Mở khóa tên miền của bạn

Theo mặc định, mọi miền đăng ký với Network Solutions đều ở trạng thái "Bảo vệ miền". Trạng thái này hiển thị dưới tên "Khóa đăng ký" tại thời điểm đăng ký. Trước khi yêu cầu chuyển miền, bạn phải mở khóa và minh nhận trạng thái đăng ký là "Hoạt động".

Để mở khóa tên miền của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại NetworkSolutions.com.
 2. Nhấp vào Tên miền của tôi trong tab Sản phẩm và dịch vụ của tôi.
 3. Nhấp vào tên miền bạn muốn mở khóa.
 4. Từ phần Chi tiết miền, nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Chọn Tắt bảo vệ miền, rồi nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Hệ thống của chúng tôi có thể mất 24 giờ để xác định và ghi nhận thay đổi trạng thái.

4. Mua dịch vụ chuyển tên miền

Mua dịch vụ chuyển tên miền từ website của chúng tôi. Nếu phần mở rộng mà bạn muốn chuyển không được liệt kê thì bạn không thể chuyển tên miền cho chúng tôi.

Khi bạn mua dịch vụ chuyển miền, hãy chọn một trong những tùy chọn máy chủ tên miền sau:

 • Giữ nguyên máy chủ tên miền hiện tại... — Nếu bạn có một website lưu trữ (đăng ký với chúng tôi hoặc một công ty khác) cho tên miền đó, hãy chọn tùy chọn này để đảm bảo trang của bạn không ngừng hoạt động trong quá trình chuyển miền.
 • Thay đổi sang máy chủ tên miền cho thuê — Nếu bạn có email đăng ký với chúng tôi cho tên miền đó, bạn đang sử dụng DNS từ xa hay đã tạo mẫu DNS trước khi chuyển miền, hãy chọn tùy chọn này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý DNS ngoại vi
  .

5. Cho phép chuyển tên miền

Khi bạn đã chuẩn bị xong tên miền cần chuyển, hãy xem Chuyển miền của tôi cho GoDaddy để biết thêm thông tin về việc hoàn tất thủ tục chuyển tên miền sang cho chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.