Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy

Nếu bạn không muốn tên miền của mình được đăng ký với GoDaddy, bạn có thể chuyển miền đến nhà đăng ký khác. Bạn sẽ bắt đầu tiến trình với GoDaddy, và hoàn tất với nhà đăng ký mới của mình. Nếu bạn đang chuyển một tên miền .UK, bạn sẽ cần yêu cầu một cập nhật lên thẻ IPS.

  1. Bạn sẽ cần truy cập địa chỉ email quản trị được niêm yết trên tên miền của bạn (hay địa chỉ email người đăng ký đối với một tên miền .AU). Xác thực thông tin liên hệ hiện tại và cập nhật theo như yêu cầu.
  2. Bạn hãy xóa Đăng ký được bảo vệĐăng ký riêng khỏi miền nếu vẫn chưa thực hiện.
  3. Mở khóa tên miền của bạn.
  4. Bạn hãy lấy mã ủy quyền (đôi khi còn được xem là mã EPP hay khóa chuyển).
  5. Bạn phải bắt đầu quá trình chuyển miền thông qua nhà đăng ký mới. Mỗi nhà đăng ký có tiến trình riêng của họ, nên bạn sẽ muốn xác nhận yêu cầu của họ cho bước này.

    Lưu ý: Miền sẽ không hợp lệ để chuyển sang nhà đăng ký khác nếu chúng còn trong 60 ngày đăng ký hoặc còn một chuyển miền trước đó hoặc nếu một khách hàng chọn áp dụng khóa chuyển 60 ngày sau khi Thay đổi Người đăng ký.

  6. GoDaddy sẽ gửi đến địa chỉ email quản trị của bạn một email chấp nhận hay từ chối. Nếu bạn chờ 5 ngày, GoDaddy sẽ tự động chấp nhận chuyển. Bạn sẽ nhận được email khác từ GoDaddy khi tiến trình hoàn tất.

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.