Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển miền .EU

Bạn có thể chuyển tên miền .eu sang cho chúng tôi. Tuy nhiên, quá trình chuyển miền chỉ được thực hiện tại Cơ quan đăng ký tên miền internet châu Âu (EURid).

Do hạn chế của cơ quan đăng ký, chúng tôi không thể thêm một năm đăng ký miễn phí cho các tên miền .eu mà bạn chuyển sang cho chúng tôi.

Khi bạn mua dịch vụ chuyển tên miền .eu từ chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho EURid về yêu cầu của bạn.

Bạn phải ủy quyền chuyển miền trong tài khoản đăng ký với chúng tôi trong vòng 40 ngày, nếu không yêu cầu của bạn sẽ hết hạn. Bạn ủy quyền chuyển miền càng sớm thì quá trình sẽ hoàn tất càng nhanh.

Để cho phép chuyển miền, bạn phải nhập mã ủy quyền trong Trình quản lý miền.

EURid thu phí chuyển miền không hoàn lại sau khi chuyển miền thành công.

Để chuyển miền .eu sang GoDaddy

 1. Hãy xem Chuyển miền của tôi sang GoDaddy để biết thông tin quan trọng về cách mua và chuẩn bị cho quá trình chuyển tên miền .eu của bạn.

  Lưu ý: Khi bạn mua dịch vụ chuyển tên miền .eu từ chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi ID chuyển miền và mã ủy quyền đến địa chỉ email có trong hồ sơ tài khoản của bạn.

 2. Đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 3. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 4. Tab Sản phẩm của tôi

 5. Nhấp vào Quản lý tất cả:
 6. Quản lý tất cả

 7. Từ menu Miền, hãy chọn Chuyển miền.
  Tùy chọn trong menu Chuyển miền
 8. Chọn tên miền .eu mà bạn muốn ủy quyền và nhấp vào Ủy quyền chuyển miền.
 9. Nhấp vào Thêm ngay.
 10. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn tab Cơ bản, rồi nhập Mã ủy quyền từ nhà đăng ký hiện tại (nếu có) vào trường bên cạnh tên miền của bạn.
  • Chọn tab Nâng cao, rồi nhập một tên miền và mã ủy quyền của tên miền đó trên mỗi dòng. Tách tên miền với mã ủy quyền bằng dấu phẩy, dấu cách hoặc tab.

  Lưu ý: Nếu bạn không có mã ủy quyền, hãy xem Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi sang GoDaddy Một số phần mở rộng tên miền không yêu cầu mã ủy quyền.

 11. Chọn Tôi cho phép chuyển miền..., rồi nhấp vào Hoàn thành.
 12. Nhấp vào OK.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.