Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển miền sang một nhà đăng ký khác

Quy trình chuyển một tên miền được đăng ký với GoDaddy sang một nhà đăng ký khác không khó nhưng hơi mất thời gian. Bạn cần phải hoàn thành một số bước với GoDaddy và một số bước với nhà đăng ký mới. Toàn bộ quy trình có thể mất đến 10 ngày để hoàn thành.

Nếu bạn muốn chuyển tên miền từ tài khoản GoDaddy này sang một tài khoản GoDaddy khác, hãy xem Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác.

Lưu ý: Bạn không đủ điều kiện để chuyển miền trong thời hạn 60 ngày sau khi diễn ra các sự kiện sau:

• Đăng ký hoặc chuyển tên miền
• Cập nhật tổ chức của người liên hệ đăng ký
• Cập nhật tên hoặc họ của người liên hệ đăng ký và tổ chức chưa được đưa vào danh mục

Bạn không đủ điều kiện để chuyển miền trong thời gian 10 ngày sau khi thay đổi miền từ tài khoản này sang tài khoản khác của GoDaddy thông qua Quá trình thay đổi tài khoản.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách chuyển miền giữa các nhà đăng ký của ICANN và Thỏa thuận thay đổi người đăng ký tên miền của chúng tôi.

Để chuyển tên miền sang một nhà đăng ký khác

Hoàn thành các bước sau với GoDaddy

Bắt buộc: Nếu bạn vừa bật xác minh hai bước trên tài khoản thì bạn phải chờ 72 giờ trước khi có thể chuyển miền sang một nhà đăng ký khác.
  1. ‌‌Xác minh thông tin liên hệ: Xác minh rằng thông tin liên hệ của quản trị viên miền là chính xác (hoặc email của người đăng ký đối với các miền .au). Nhà đăng ký mới có thể cần liên lạc với bạn qua địa chỉ email liên hệ của quản trị viên (hoặc email của người đăng ký đối với các miền .au). Để xem lại và sửa thông tin liên hệ của bạn, hãy xem Thay đổi thông tin liên hệ miền.
  2. Mở khóa miền của bạn
  3. Hủy Đăng ký được bảo vệ: Nếu miền đó có Đăng ký được bảo vệ thì bạn phải hủy đăng ký này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hủy Đăng ký được bảo vệ.

Hoàn thành các bước sau với nhà đăng ký mới của bạn

  1. Nhận mã ủy quyền: Kiểm tra với nhà đăng ký mới để xem bạn có cần mã ủy quyền (mã EPP) hay không. Nếu bạn cần mã này, hãy xem Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi sang nhà đăng ký khác.

    Lưu ý: Phần lớn tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) không yêu cầu mã ủy quyền. Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ, khi đó bạn cần phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để nhận mã ủy quyền. Để biết thêm thông tin, hãy xem

  2. Bắt đầu chuyển miền: Với nhà đăng ký mới, hãy bắt đầu chuyển miền và cung cấp mã ủy quyền nếu cần. Phần này có thể khác nhau với mỗi nhà đăng ký, vì vậy bạn có thể cần sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ của nhà đăng ký khác để được hướng dẫn cụ thể.

Kiểm tra email của quản trị viên miền

  1. Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu chuyển miền GoDaddy sẽ gửi email hướng dẫn cho bạn để hoàn thành quá trình chuyển miền. Nếu bạn không chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu chuyển miền trong vòng năm ngày, GoDaddy sẽ tự động chấp nhận yêu cầu chuyển miền cho bạn. Để biết thêm thông tin, xem Accept or decline a transfer to another registrar.
  2. Nhận thông báo xác nhận: GoDaddy sẽ gửi xác nhận cho bạn qua email khi việc chuyển miền hoàn tất.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.