Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác

Bạn có thể chuyển tên miền từ tài khoản GoDaddy của bạn sang tài khoản GoDaddy khác bằng cách thay đổi tài khoản miền. Miền của bạn sẽ không đủ điều kiện thay đổi tài khoản nếu miền đang chờ phê duyệt cập nhật liên hệ, còn một ngày sẽ hết hạn, đã hết hạn hay đang tiến hành thay đổi tài khoản. Bạn sẽ cần hạ cấp gói bảo vệ trước khi bắt đầu.

Bạn có thể xem một video ngắn về thao tác này ở phần dưới của trang.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm kế bên (các) miền bạn muốn gửi đến tài khoản khác. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
 3. Trong menu phía trên danh sách miền, chọn Quyền sở hữu, rồi chọn Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác.
  chọn chuyển sang tài khoản khác
 4. Nhập địa chỉ email của chủ tài khoản mới.
 5. Xác nhận địa chỉ email của chủ tài khoản mới.
 6. (Không bắt buộc) Nhập ID người mua hàng của chủ tài khoản mới.

  Lưu ý: Nếu bạn nhập ID người mua hàng, địa chỉ email bạn nhập phải trùng với địa chỉ email của tài khoản bạn chuyển miền sang.

 7. Chọn hoặc Không bên dưới Bạn có muốn sao chép thông tin liên hệ của miền hiện tại sang tài khoản mới không? Nếu bạn quyết định không sao chép thông tin liên hệ, bạn và chủ sở hữu miền mới sẽ cần phê duyệt các thay đổi.
 8. Nhấp vào Chuyển miền.

Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận với nội dung Đang thực hiện chuyển.

Yêu cầu: Để hoàn tất việc thay đổi tài khoản, chủ tài khoản nhận tên miền phải kiểm tra email và chấp nhận tên miền trong tài khoản của mình. Bạn sẽ có 10 ngày để hoàn tất toàn bộ quá trình trước khi yêu cầu của bạn hết hạn.

Hướng dẫn tôi cách thực hiện

Các bước liên quan

 • Nhớ rằng nếu bạn chọn không sao chép thông tin liên hệ của miền hiện tại, các thay đổi sẽ cần được phê duyệt.

Thông tin thêm