Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác.


Nếu bạn muốn di chuyển tên miền từ một tài khoản sang một tài khoản khác của chúng tôi, bạn đã đến đúng nơi để bắt đầu - thao tác này được gọi là Thay đổi tài khoản. Nếu bạn cần chuyển tên miền sang một nhà đăng ký khác, hãy xem tại Chuyển miền sang một nhà đăng ký khác.

Bắt buộc: Nếu bạn vừa thêm Đăng ký được bảo vệ và kích hoạt xác minh hai bước trên tài khoản, bạn phải đợi 72 tiếng VÀ hủy Đăng ký được bảo vệ trước khi chuyển miền cho một tài khoản GoDaddy khác.

Sau khi bạn hoàn thành các bước dưới đây, chúng tôi sẽ gửi email hướng dẫn cách xác nhận việc di chuyển đến chủ sở hữu tài khoản nhận. Người nhận phải xác nhận việc chuyển tên miền trong vòng 10 ngày. Sau thời gian đó, giao dịch sẽ hết hạn và bạn phải thực hiện lại. Để được hướng dẫn cách xác nhận việc di chuyển tên miền, hãy xem Nhận một Tên miền vào Tài khoản của bạn (bước thứ 13 ở bên dưới).

Lưu ý: Tên miền phải đang trong trạng thái hoạt động thì mới được thay đổi tài khoản. Nếu miền đang trong trạng thái hoạt động nhưng đã quá ngày hết hạn, bạn sẽ không được thay đổi tài khoản. Miền thay đổi tài khoản sẽ bị tạm khóa giao dịch 10 ngày để phòng tránh gian lận.

Miền.info mới đăng ký muốn Thay đổi tài khoản phải đợi 5 ngày.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

 1. Đến trang Cài đặt miền.
 2. Trong trang Cài đặt miền, bên dưới Cài đặt thêm, nhấp vào Chuyển miền cho tài khoản GoDaddy khác.
 3. The Begin Account Change window will appear:
 4. Begin account change window

 5. Enter and re-enter the Email address of the recipient.
 6. Nếu bạn biết số hiệu khách hàng của người nhận miền, hãy chọn Tôi có..., rồi nhập thông tin đăng nhập của tài khoản đó. Địa chỉ email mà bạn nhập vào phải là địa chỉ email liên hệ của người mua, không phải địa chỉ email của người quản trị miền.
 7. Lưu ý: Nếu bạn không biết thông tin đăng nhập của người đăng ký mới, hãy để trống trường này, rồi chọn Nhập thông tin mới.

 8. Trong Thông tin liên hệ của miền, chọn một trong các mục sau:

  Lưu ý: Số hiệu khách hàng hoặc tên đăng nhập của người đăng ký mới có thể là bắt buộc hoặc tùy chọn, tùy theo lựa chọn của bạn ở đây. Đối với Nhập thông tin mới, đây là mục không bắt buộc. Đối với tất cả các tùy chọn khác, đây là mục bắt buộc. Nếu được nhập, giá trị phải khớp với thông tin trên hồ sơ trong tài khoản nhận.

  • Nhập thông tin mới — Nhập thông tin liên hệ của người đăng ký mới.
  • Sử dụng thông tin từ tài khoản khách hàng cụ thể — Sử dụng thông tin liên hệ từ tài khoản bạn nhập ở bước 6. (Tùy chọn này sẽ không có hiệu lực nếu khách hàng cụ thể đó không thiết lập đầy đủ các thông tin cần thiết trên trang cài đặt.)
  • Không thay đổi — Giữ nguyên thông tin liên hệ hiện được chỉ định cho tên miền bạn đang di chuyển. Chọn Không thay đổi sẽ không gửi email Thay đổi người đăng ký ICANN cho bên nào, dù nhận hay mất.

   Lưu ý: Nếu di chuyển tên miền cấp cao nhất dạng mã quốc gia (ccTLD), có thể bạn phải chọn tùy chọn này và đề nghị người đăng ký mới liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để cập nhật thông tin liên hệ. Khi thông tin tài khoản đang được cập nhật, miền sẽ hiện trạng thái Đang chờ cập nhật, cập nhật xong mới có thể tiến hành thay đổi tài khoản. Để biết thêm thông tin, hãy xem

   .

 9. Chọn Giữ máy chủ tên hiện tại cho miền này để giữ lại máy chủ tên hiện tại cho tên miền. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, chúng tôi sẽ cho thuê tên miền này khi người đăng ký mới kích hoạt tên miền trong tài khoản mới.

  Lưu ý: Mọi thay đổi tên máy chủ sẽ khiến cho trang đang hoạt động bị sập. Ngoài ra, tên miền sẽ mất mọi DNS tùy chỉnh khi được di chuyển sang tài khoản mới.

 10. Nhấp Tiếp theo.
 11. Nếu bạn đã chọn Nhập chi tiết mới, hãy hoàn thành các mục sau, rồi bấm vào Tiếp theo:
  • Tổ chức (Không bắt buộc) — Tổ chức mà người đăng ký là thành viên, nếu có
  • Tôi xác nhận rằng tổ chức này... (Không bắt buộc) — Cho biết bạn đồng ý rằng tổ chức là người đăng ký hợp pháp
  • Họ và Tên — Họ và tên của người đăng ký mới
  • Địa chỉ 1 và 2 — Địa chỉ đường của người đăng ký mới
  • Quốc gia — Quốc gia cư trú của người đăng ký mới
  • Thành phố, Bang, Mã bưu chính — Thành phố, bang và mã ZIP của người đăng ký mới
  • Điện thoại — Số điện thoại của người đăng ký mới
  • Fax (Không bắt buộc) — Số fax của người đăng ký mới

  Lưu ý: Chúng tôi sẽ hiển thị danh sách các dịch vụ sẽ bị hủy sau khi bạn di chuyển tên miền khỏi tài khoản. Bạn không thể đảo ngược quá trình hủy sau khi đồng ý chuyển. Sau khi được chuyển sang tài khoản mới, miền sẽ bị khóa giao dịch 10 ngày.

 12. Hãy đọc Thỏa thuận thay đổi người đăng ký tên miền và nếu bạn đồng ý với các điều khoản, hãy chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận thay đổi....

  Lưu ý: Khi thay đổi Tổ chức hoặc Tên hay Họ (mà không điền mục Tổ chức), bạn phải đồng ý khóa hoạt động 60 ngày mới được tiếp tục. Giới hạn khóa 60 ngày sẽ không áp dụng với tên miền .au.

 13. Nếu bạn muốn chuyển tên miền trong thời gian 60 ngày, hãy từ chối Thay đổi người đăng ký và chuyển tên miền trước khi cập nhật các trường Tổ chức, Tên hoặc Họ. Nếu không, hãy chọn Tôi hiểu rằng nếu tôi muốn chuyển miền này....
 14. Nhấp vào Hoàn tất. Nếu bạn chọn Không thay đổi ở bước 7 bên trên, bạn đã hoàn tất và khách hàng nhận sẽ cần phải chấp nhận thay đổi tài khoản miền của bạn. Nếu bạn chọn Nhập thông tin mới, hoặc Sử dụng thông tin từ tài khoản khách hàng cụ thể, xin hãy xem chú ý bên dưới.

Lưu ý: Nếu bạn chọn hoặc Thêm thông tin mới hoặc Sử dụng thông tin từ tài khoản khách hàng cụ thể ở bước 7 bên trên, bạn phải nhấp vào liên kết trong email do GoDaddy gửi đến địa chỉ email có trên thông tin liên hệ WHOIS của Người đăng ký cho một hoặc nhiều miền bạn đang chuyển. Nếu bạn không nhấp vào liên kết này (xác nhận rằng thay đổi thông tin Người đăng ký để thay đổi tài khoản), tên miền đó sẽ không rời khỏi tài khoản của bạn và vẫn duy trì trạng thái chờ cập nhật.

Một khi bạn đã nhấp vào liên kết trong email xác nhận thay đổi người đăng ký, miền sẽ được chuyển đến tài khoản của khách hàng nhận và họ sẽ có thể chấp nhận tên miền.

Nếu bạn chuyển miền kích hoạt chế độ riêng tư, chế độ đó sẽ bị hủy trong quá trình, sau khi quá trình chuyển hoàn tất, bạn sẽ phải mua lại tính năng đó.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.