Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển nhượng, cập nhật Nhà cung cấp dịch vụ và các thay đổi tài khoản cho miền .BR

Cơ quan đăng ký Brazil yêu cầu bạn chuyển miền thủ công trên website của họ.

Lưu ý: Nếu bạn hiện đang là khách hàng của GoDaddy và đã đăng ký tên miền .BR với GoDaddy trước ngày 05 tháng 10 năm 2017, bạn sẽ cần chỉ định lại thủ công CNPJ để lấy GoDaddy làm Nhà cung cấp dịch vụ trên website của cơ quan đăng ký miền .BR. Xem phần Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thành GoDaddy cho tất cả các miền ở dưới. Bạn có thể tìm hiểu thêm lý do cần thay đổi nhà cung cấp ở đây.

Lưu ý: Bạn không cần thực hiện bất cứ hành động nào nếu chọn tham gia sử dụng dịch vụ Ủy thác của chúng tôi.

Lưu ý: Nếu bạn là khách hàng của GoDaddy và muốn chuyển tên miền .BR sang GoDaddy, trước hết, bạn cần mua sản phẩm Chuyển vào. Sau đó, bạn phải chỉ định thủ công lại CNPJ để lấy GoDaddy làm Nhà cung cấp dịch vụ trên website của cơ quan đăng ký miền .BR. Xem phần Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thành GoDaddy cho tất cả các miền ở dưới

Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thành GoDaddy cho tất cả các miền

Bắt buộc: Bạn phải cập nhật Nhà cung cấp dịch vụ của (các) miền hiện có thành GoDaddy để mua tên miền mới và/hoặc quản lý miền và website thông qua chúng tôi.

Bạn sẽ cần chỉ định hoặc liên kết ID CNPJ/CPF của bạn với GoDaddy trên website của Cơ quan đăng ký. Sau khi ID này được liên kết với GoDaddy, tất cả miền thuộc ID đó sẽ lấy GoDaddy làm Nhà cung cấp dịch vụ.

 1. Truy cập vào website của cơ quan đăng ký miền .BR, rồi nhấp vào Accessar Conta:
 2. Nút Accessar conta

 3. Nhập ID CNPJ/CPF của bạn trong hộp tìm kiếm.
 4. Lưu ý: Nếu bạn không nhớ mật khẩu hoặc chưa đăng ký, hãy nhấp vào esqueci ou nao tenho senha để cơ quan đăng ký gửi liên kết đặt lại mật khẩu qua email liên kết với ID CNPJ / CPF.

 5. Nhấp vào thẻ Titularidade:
 6. Nút Titularidade

 7. Nhấp vào liên kết Editar Informacoes.
 8. Menu thả xuống sẽ hiển thị nhà đăng ký hiện tại của bạn. Thay đổi nhà cung cấp thành GoDaddy và nhấp vào Salvar để lưu cài đặt đó.
 9. Nhấp vào Concordo để chấp nhận cập nhật.

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều miền com.br hoặc net.br, bạn nên di chuyển tất cả các miền sang GoDaddy để dễ dàng quản lý tất cả miền ở cùng một chỗ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn chuyển nhượng một miền sang GoDaddy, vui lòng xem lại phần thay đổi nhà đăng ký/Nhà cung cấp dịch vụ của một miền cụ thể ở dưới.

Thay đổi nhà đăng ký thành GoDaddy cho một miền duy nhất

 1. Truy cập vào website của cơ quan đăng ký miền .BR, rồi nhấp vào Accessar Conta:
 2. Nút Accessar conta

 3. Nhập ID CNPJ/CPF của bạn trong hộp tìm kiếm.
 4. Lưu ý: Nếu bạn không nhớ mật khẩu hoặc chưa đăng ký, hãy nhấp vào esqueci ou nao tenho senha để cơ quan đăng ký gửi liên kết đặt lại mật khẩu qua email liên kết với ID CNPJ / CPF.

 5. Nhấp vào thẻ Dominios:
 6. Nút Dominios

 7. Nhấp vào tên miền bạn muốn chuyển cho GoDaddy.
 8. Trong phần Provedor De Servicos, hãy nhấp vào Selecionar outro provedor.
 9. Chọn GoDaddy từ danh sách thả xuống và nhấp vào Prosseguir.

Thay đổi quyền sở hữu

Giờ bạn sẽ cần truy cập vào trang chuyển nhượng cho miền .BR, rồi điền vào biểu mẫu chuyển nhượng.

 1. Truy cập vào trang chuyển miền .BR
 2. Điền vào những trường sau:
  • Dominios: Nhập miền hoặc danh sách miền bạn muốn chuyển.
  • Representantes legais do titular: Nhập tên chủ sở hữu miền hiện tại.
  • E-mail ou codigo de usuario (ID) para contato: Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu miền hiện tại.
  • Documento: Nhập ID CNPJ/CPF của chủ sở hữu mới.
 3. Nhấp vào Prosseguir để tiếp tục.
 4. Sau khi hoàn thành biểu mẫu, bạn sẽ cần hoàn thành những tác vụ sau:
  • In thư (nhấp vào Clicando aqui để in).
  • Hãy công chứng thư.
  • Sao chép lại ID CNPJ/CPF của chủ sở hữu mới.
  • Gửi thư và bản sao ID CNPJ/CPF đến NIC.BR theo địa chỉ được cung cấp trên trang.

Tại sao tôi cần cập nhật Nhà cung cấp dịch vụ thành GoDaddy?

Giờ đây, chúng tôi đã có mối quan hệ trực tiếp với Cơ quan đăng ký BR, cho phép chúng tôi hỗ trợ thời hạn đăng ký lâu hơn (tới 10 năm), đồng thời giảm phí gia hạn miền. Trước khi có sự kết hợp này, chúng tôi hợp tác với một bên trung gian để đăng ký và quản lý các miền BR của bạn.

Kết quả là, Cơ quan đăng ký BR yêu cầu bạn cập nhật Nhà cung cấp dịch vụ liên kết với ID CNPJ/CPF thành GoDaddy. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần là có thể hưởng thời hạn đăng ký dài hơn và giảm phí gia hạn miền cho tất cả các miền của bạn.

Lưu ý: Bạn không cần thực hiện bất cứ hành động nào nếu chọn tham gia sử dụng dịch vụ Ủy thác của chúng tôi.

Lưu ý: Nếu miền của bạn sẽ gia hạn trong vòng hai tháng tiếp theo hoặc nếu bạn cần mua lại một miền đã hết hạn, trước tiên, bạn nên gia hạn (hoặc mua lại) miền của mình, rồi cập nhật cài đặt Nhà cung cấp dịch vụ. Việc này sẽ giúp giảm nguy cơ ảnh hưởng đến miền của bạn do bất cứ sự chậm trễ nào trong việc liên lạc giữa cơ quan đăng ký và chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.