Chuyển sang Người dùng gốc trên máy chủ Linux của bạn

Để tận dụng hiệu quả nhất máy chủ Linux của bạn, đôi khi bạn cần phải cài đặt nội dung nào đó hoặc thay đổi một số tập tin cấu hình mà yêu cầu quyền truy cập gốc/quản trị. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách trở thành người dùng thay thế, người dùng cao cấp, hoặc chuyển đổi người dùng và cơ bản là cho phép bạn làm bất kỳ điều gì trên máy chủ.

Sức mạnh lớn lao với trách nhiệm lớn lao. Bởi vì người dùng thay thế có thể làm bất cứ điều gì, nên máy chủ của bạn dễ bị làm rối tung lên. Hãy cẩn thận.

Cách bạn có được quyền truy cập gốc/quản trị phụ thuộc vào loại máy chủ bạn có:

Máy chủ Linux quản lý và quản lý hoàn toàn

Các máy chủ này sử dụng Cổng (thêm thông tin) và cPanel.

Đầu tiên, bạn phải kích hoạt quyền truy cập gốc/quản trị (thêm thông tin). Sau đó, khi bạn đã kết nối qua SSH (thêm thông tin), chạy lệnh sau đây:

sudo su -

Bây giờ, hãy nhập mật khẩu máy chủ của bạn. Nếu quên, bạn có thể thiết lập lại (thêm thông tin).

Bây giờ bạn có thể chạy các lệnh như là người dùng gốc.

Tất cả máy chủ Linux khác

Khi bạn đã kết nối qua SSH (thêm thông tin), chạy lệnh sau đây:

su -

Bây giờ, hãy nhập mật khẩu máy chủ của bạn. Nếu quên, bạn có thể thiết lập lại (thêm thông tin).

Bây giờ bạn có thể chạy các lệnh như là người dùng gốc.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.