Chuyển sang người dùng gốc trên máy chủ Linux của tôi

Để thật sự tận dụng tối đa máy chủ Linux, đến một lúc nào đó, bạn có thể sẽ cần cài đặt tính năng nào đó hay thay đổi tập tin cấu hình mà yêu cầu truy cập gốc/quản trị. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách trở thành người dùng thay thế, siêu người dùng hay chuyển đổi người dùng.

Cảnh báo: Vì bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác gì khi có truy cập gốc/quản trị, sẽ rất dễ làm xáo trộn máy chủ của bạn. Bạn cần cẩn thận chút.
  1. Bật truy cập gốc/quản trị cho máy chủ của bạn.
  2. Kết nối qua SSH đến máy chủ của bạn và chạy lệnh này:
    sudo su -
  3. Nhập mật khẩu máy chủ của bạn. Giờ bạn sẽ có truy cập gốc.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.