Chuyển tên miền sang GoDaddy

Video này và hướng dẫn dưới đây sẽ giải thích cách chuyển một tên miền từ nhà đăng ký hiện tại sang GoDaddy.

Chuyển một tên miền sang GoDaddy không hề phức tạp. Bạn cần hoàn thành một số bước với nhà đăng ký hiện tại và một số bước với GoDaddy. Toàn bộ quy trình có thể mất từ 7 đến 10 ngày để hoàn thành.

Nếu bạn đang tính:

Bạn không đủ điều kiện để chuyển miền trong thời hạn 60 ngày sau khi diễn ra các sự kiện sau:

• •Đăng ký hoặc chuyển tên miền
• Cập nhật tổ chức của người liên hệ đăng ký
• •Cập nhật họ hoặc tên của người liên hệ đăng ký và khi một tổ chức chưa được nêu tên

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách chuyển miền giữa các nhà đăng ký của ICANN và Thỏa thuận thay đổi tên miền của người đăng ký của chúng tôi.

Để chuyển một tên miền sang GoDaddy

Hoàn thành các bước sau với nhà đăng ký hiện tại của bạn

 1. Xác minh thông tin liên hệ: Xác minh xem thông tin liên hệ của quản trị viên miền có chính xác hay không. Tất cả các email liên quan đến quá trình chuyển miền sẽ được chuyển đến email của quản trị viên đó.

  Đối với các miền .au, tất cả các thông tin về chuyển miền sẽ được gửi đến email của người liên hệ đăng ký.

 2. Mở khóa tên miền.
 3. Hủy đăng ký được bảo vệ hoặc đăng ký riêng: Nếu miền đó có Đăng ký được bảo vệ hoặc Đăng ký riêng thì bạn cần phải hủy chế độ này.
 4. Lấy mã ủy quyền (còn được gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển) từ nhà đăng ký hiện tại của bạn.

Hoàn thành các bước sau với GoDaddy

 1. Mua chuyển tên miền từ website của chúng tôi. Nếu đuôi tên miền mở rộng mà bạn muốn chuyển không được liệt kê, thì bạn không thể chuyển tên miền cho chúng tôi.

  Nếu bạn mua quyền chuyển tên miền .uk, .ca, .eu, .es, or .se, xem bài viết tương ứng để được hướng dẫn thêm về chuyển miền:

 2. Kiểm tra email: kiểm tra email của người quản lý tên miền (quản trị) (hoặc email của người liên hệ đăng ký đối với các miền .au) để tìm email được gửi từ GoDaddy. Email có chứa các ID giao dịch và mã bảo mật mà bạn cần để cho phép chuyển miền.
 3. Ủy quyền chuyển tên miền sang GoDaddy.

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?