Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Chuyển tiếp bảo sao email đến của tôi

Gửi một bản sao của mỗi email bạn nhận đến địa chỉ email khác, đây được biết đến là Đồng-Sao-gửi.

Lưu ý: Việc sao chép email của bạn sẽ lưu trữ chúng trên cả hai địa chỉ email mà làm tăng dung lượng lưu trữ tối đa của tài khoản email. Để tránh lưu trữ email, bạn có thể cài đặt một địa chỉ chuyển tiếp.

 1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát không gian làm việc của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Vui lòng nhấp vào biểu tượng Mở rộng trên hàng địa chỉ email bạn muốn thay đổi.
 3. Vui lòng nhấp vào Sửa.
  Vui lòng nhấp vào tùy chọn chỉnh sửa
 4. Vui lòng xác nhận rằng thẻ Email đã được chọn.
 5. Vui lòng chọn Gửi bản sao đến:, và nhập địa chỉ mà sẽ nhận bản sao được chuyển tiếp.

  Lưu ý: Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ, mỗi địa chỉ tách nhau bởi một dấu phẩy.

  Nhập địa chỉ email
 6. Nhấp vào Lưu.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.