Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chuyển tiếp email Microsoft 365 đến tài khoản email khác

Tạo địa chỉ chuyển tiếp email để thư đến Outlook chuyển vào tài khoản email khác như Gmail hoặc Yahoo. Việc này có thể tiết kiệm thời gian để bạn không phải kiểm tra nhiều tài khoản email.

Yêu cầu: Nếu bạn muốn chuyển tiếp email đến địa chỉ bên ngoài tổ chức, trước tiên hãy chỉnh sửa chính sách lọc thư rác gửi ra ngoài. Nếu không, bạn sẽ không thể chuyển tiếp email ra ngoài.

Vui lòng xem một video ngắn về thao tác này ở phần cuối trang.

  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Nút bánh răng cài đặt Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook.
  3. Chọn Thư > Chuyển tiếp.
    Chuyển tiếp
  4. Chọn hộp kiểm cạnh Bật chuyển tiếp và nhập địa chỉ email bạn muốn nhận email chuyển tiếp.
    Bật tính năng chuyển tiếp và nhập địa chỉ email
  5. Chọn hộp kiểm cạnh Giữ bản sao thư được chuyển tiếp nếu bạn muốn giữ bản sao email đến của mình trong hộp thư đến Outlook. Nếu bạn không chọn hộp này, email được chuyển tiếp sẽ bị xóa khỏi tài khoản Outlook của bạn.

  6. Chọn Lưu. Mọi email gửi vào tài khoản Outlook của bạn giờ sẽ chuyển tiếp vào hộp thư đến bạn ưu tiên.

Cho tôi xem


Các bước liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.