Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chuyển tiếp email sang Office 365

Tùy theo các tùy chọn khả dụng trong dịch vụ email hiện có của bạn, có nhiều cách khác nhau để chuyển tiếp email sang Microsoft® Office 365 của bạn từ hộp thư GoDaddy.

  • Nếu tài khoản webmail của bạn hỗ trợ chức năng chuyển tiếp email, thì có thể có một tùy chọn cài đặt hoặc thuộc tính cho phép bạn cài đặt chuyển tiếp email. Nếu thế, hãy chọn mục đó và chỉ định địa chỉ email mới của mình làm địa chỉ nhận email mà bạn chuyển tiếp.
  • Nếu bạn không thể tìm thấy cài đặt chuyển tiếp email, hãy đề nghị nhà cung cấp dịch vụ email hiện tại của bạn chuyển tiếp email của bạn sang Office 365 mới từ hộp thư GoDaddy. Phần này được gọi là phần chuyển tiếp thư.

Dưới đây là một vài liên kết có thể hữu ích cho bạn từ một số nhà cung cấp email:

Chuyển tiếp email từ Gmail™

Chuyển tiếp email từ Yahoo®


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.