Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chuyển tiếp email tới hộp thư đến của Email chuyên nghiệp

Chuyển tiếp email từ các dịch vụ khác (như Gmail, Yahoo hoặc Outlook trên web) tới (các) hộp thư đến Professional Email của bạn.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ email của bạn hỗ trợ chuyển tiếp email thì có thể sẽ có phần cài đặt hoặc tùy chọn thuộc tính để bạn thiết lập chuyển tiếp email. Nếu có, hãy chọn tùy chọn đó và chỉ định địa chỉ Professional Email làm địa chỉ bạn muốn chuyển tiếp các email của mình.

Nếu bạn không tìm thấy phần cài đặt chuyển tiếp email, hãy đề nghị nhà cung cấp dịch vụ email đó chuyển tiếp email của bạn tới địa chỉ email mới. Việc này được gọi là trung chuyển thư.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.