Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chuyển tiếp hoặc ẩn miền hoặc miền con của bạn theo cách thủ công


Tính năng chuyển tiếp miền và miền con cho phép bạn tự động hướng khách truy cập đến website khác.

Tính năng ẩn sẽ tránh cho khách truy cập nhìn thấy việc bạn chuyển tiếp miền và miền con bằng cách giữ tên miền của bạn trong thanh địa chỉ của trình duyệt web.

Hãy xem ví dụ này về cách có thể cấu hình chuyển tiếp.

Chuyển tiếp coolexample.COM đến coolexample.NET
Tùy chọn chuyển tiếp Khách truy cập đi tới Khách truy cập trang nhìn thấy Hiển thị thanh địa chỉ
Chuyển tiếp
Tắt
coolexample
.COM
coolexample
.COM
coolexample
.COM
Chuyển tiếp
không tạo mặt nạ
coolexample
.COM
coolexample
.NET
coolexample
.NET
Chuyển tiếp
và tạo mặt nạ
coolexample
.COM
coolexample
.NET
coolexample
.COM

Để chuyển tiếp hoặc ẩn miền hoặc miền con, bạn phải sử dụng máy chủ tên của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi.

Yêu cầu: Để chuyển tiếp miền hoặc miền con, bản ghi A của miền hoặc miền con đó phải được trỏ đến 50.63.202.1.

Lưu ý: Nếu bạn muốn khách truy cập có thể truy cập miền hoặc miền con bất kể có tiền tố www hay không, bạn cần chuyển tiếp tên miền của mình để sử dụng www.

Để chuyển tiếp hoặc ẩn miền hoặc miền con

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (bên dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

 1. Đi đến trang Quản lý DNS.
 2. Trên trang Quản lý DNS, cuộn xuống phần Chuyển tiếp.
 3. Bên cạnh Miền hoặc Miền con, nhấp vào Thêm và nhập tên miền hoặc miền con của bạn:
  • Giá trị bạn nhập có thể chứa một dấu chấm (.) nhưng không ở vị trí ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng.
  • Không được phép dùng nhiều dấu chấm liên tục (...).
  • Toàn bộ giá trị không được vượt quá 25 ký tự.
 4. Phía dưới Chuyển tiếp đến, chọn http:// hoặc https://. Để biết thêm thông tin, xem HTTP và HTTPS.
 5. Nhập URL mà bạn muốn chuyển tiếp miền hoặc miền con đến.
 6. Chọn Loại hình chuyển tiếp:
  • Cố định (301): Chuyển hướng đến trang bạn đã chỉ định trong trường Chuyển tiếp tới bằng cách sử dụng phản hồi HTTP "301 Đã bị chuyển đi vĩnh viễn". Mã phản hồi HTTP 301 cho các tác nhân người dùng (bao gồm cả các công cụ tìm kiếm) biết rằng vị trí đã di chuyển vĩnh viễn.
  • Tạm thời (302): Chuyển hướng đến trang bạn đã chỉ định trong trường Chuyển tiếp tới bằng cách sử dụng phản hồi HTTP "302 Đã tìm thấy". Mã phản hồi HTTP 302 cho các tác nhân người dùng (bao gồm cả các công cụ tìm kiếm) biết rằng vị trí đã di chuyển tạm thời.
 7. Chọn Cài đặt
  • Chỉ chuyển tiếp: Chuyển tiếp miền hoặc miền con mà không cần ẩn.
  • Chuyển tiếp có ẩn: Ngăn không để URL miền hoặc miền con được chuyển tiếp hiển thị trong thanh địa chỉ của trình duyệt và cho phép bạn nhập Thẻ meta cho bộ tìm kiếm của công cụ tìm kiếm trong các trường sau:
   • Tiêu đề - Hiển thị ở đầu cửa sổ trình duyệt và trong các kết quả tìm kiếm (tiêu đề không được quá 80 ký tự)
   • Mô tả - Mô tả ngắn về website của bạn để hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm (nội dung mô tả không được quá 150 ký tự)
   • Từ khóa - Danh sách các từ khóa được phân cách bằng dấu phẩy mô tả nội dung và mục đích của website (từ khoá không được quá 500 ký tự)

   Lưu ý: Nếu bạn muốn khách truy cập có thể truy cập miền hoặc miền con bất kể có tiền tố www hay không, bạn cần chuyển tiếp tên miền của mình để sử dụng www.

 8. Để tự động cập nhật máy chủ tên cho phù hợp với các thay đổi trong việc chuyển tiếp, hãy kiểm tra Cập nhật cài đặt DNS của tôi để hỗ trợ thay đổi này.
 9. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Miền hoặc miền con được chuyển tiếp có thể mất tới 24-48 giờ để kích hoạt.

Để loại bỏ tính năng ẩn

 1. Trên trang Quản lý DNS, cuộn xuống phần Chuyển tiếp.
 2. Bên cạnh Miền hoặc Miền con, nhấp vào Biểu tượng văn bản (biểu tượng bút chì).
 3. Tiếp theo, nhấp vào Biểu tượng văn bản (biểu tượng thùng rác).
 4. Nhấp vào Xóa.

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.