Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Chuyển tiếp SMTP là gì?

You know SMPT has something to do with email, but you're not sure what. This video and the information below explains what Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) is and how it works.

SMTP Relay, which stands for Simple Mail Transfer Protocol, lets you send email messages through your email account using your existing email service. For example, you can continue to use Microsoft Outlook© to compose, receive, and send email messages, but the actual email messages are processed through our SMTP relaying services. This lets you bypass ISP restrictions on your outbound email messages, and allows you to use your professional looking "sales@coolexample.com" email address from any service you wish.

Our SMTP relay service is provided to you as part of your email account. Your email account includes 250 SMTP relays, per mailbox, per day. This limit can be reset once each day based on a rolling 24 hour period. If you need more than 250 relays for your mailbox, you can purchase additional SMTP relays (in packs of 50). You can use a maximum of 500 SMTP relays, per day, per email account. If you want to use more than 500 relays per day, you can distribute SMTP relays across multiple email accounts.

With Workspace Webmail, you are restricted to 100 email addresses (including To, Cc, and Bcc) per email message, regardless of the number of SMTP relays you have per day. For more information, see Email Account Limitations.

These limitations do not apply to Exchange email addresses.

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.