Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chạy lại lệnh chuyển miền của tôi cho GoDaddy

Nếu xảy ra lỗi khi chuyển miền của bạn cho chúng tôi, lỗi này sẽ hiển thị thành trạng thái trên trang Chuyển miền đến trong Trình quản lý miền. Sau khi giải quyết sự cố, bạn cần truy cập lại vào trang Chuyển miền đến để chạy lại lệnh chuyển.

Sau khi sửa lỗi, bạn có thể chạy lại lệnh chuyển tên miền.

Lưu ý: Các lệnh chuyển sẽ có hiệu lực cho đến khi hoàn tất hoặc đến khi hết hạn (30 ngày kể từ ngày mua lệnh chuyển).

 1. Đăng nhập vào trang Sản phẩm của tôi.
 2. Nếu bạn không được tự động chuyển hướng đến đó, hãy nhớ chọn tab Sản phẩm của tôi.
 3. Tab Sản phẩm của tôi

 4. Nhấp vào Quản lý tất cả:
 5. Quản lý tất cả

 6. Từ menu Miền, chọn Chuyển miền đến:

  Kiểm tra trạng thái chuyển miền đến

 7. Nếu có sự cố khi chuyển nhượng, bạn sẽ nhìn thấy thông báo cụ thể trên trang Chuyển miền đến:
 8. Trang chuyển miền đến

 9. Sau khi giải quyết sự cố, bạn cần truy cập lại vào trang Chuyển miền đến rồi nhấp vào Chạy lại lệnh chuyển.

  Lưu ý: Nếu lệnh chuyển không được liệt kê (chẳng hạn, lệnh đã hết hạn) hoặc tùy chọn Chạy lại lệnh chuyển không xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

 10. Nhấp vào OK. Thao tác này sẽ chạy lại lệnh chuyển miền.

  Lưu ý: Đối với chuyển tên miền .au, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận chuyển miền bắt buộc tới địa chỉ email của người đăng ký.

Sau khi chạy lại lệnh chuyển miền, bạn phải ủy quyền lệnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển miền của tôi sang GoDaddy.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.