Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Pro Trợ giúp

Run PHP code from GoDaddy Pro on my website

You can run PHP code snippets on a website from your GoDaddy Pro dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Select Sites in the left sidebar.
  3. Hover over the website and select Open website dashboard.
    Open website dashboard
  4. Select More Tools in the left sidebar. Then select Code Snippets.
  5. Type the code in the form and then select Run. The response for the executed code will be shown below.

More info