Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Clearing the Server Cache Using Website Accelerator

Website Accelerator uses a Content Delivery Network (CDN) to speed up website response time and improve performance. For more information, see What is Website Accelerator?

If you've recently made updates to your website you can clear the server cache to refresh the content stored on the CDN.

To Clear the Server Cache Using Website Accelerator

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click Website Accelerator.
  5. Click Settings.
  6. From the Server Cache section, click Clear.

    Note: There is a limit to how many times you can clear the cache within a given timeframe. After you click the Clear button, Website Accelerator displays how long until you can click it again.

  7. Click Close.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.