Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Clone a website to an existing one

You can clone a website by using a backup created in Pro Sites.

Note: You need to enable Premium Backups in order to clone the website.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Click Websites in the left sidebar.
 4. Hover over the website and click Backups.
  Open Backups
 5. Select the date of the backup and click the backup in Backup name section.
 6. Click Clone and then click Existing website in Pro Sites.
 7. Select one of the websites in your dashboard.
 8. Optional: Fill Create new admin form. If the form is left blank, WordPress admin from the backup will be used.
 9. Optional: Enable or disable Search Engine Visibility. This option is set to Do not change by default.
 10. Click Clone.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.