Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Clone my website using a template in GoDaddy Pro

You can use website templates in GoDaddy Pro to deploy a new website quickly.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and then click Template builder.
    Open settings
  4. Select a template in the Templates section.

    Note: Clean WordPress installation is created automatically and you can use it to install a clean WordPress on your website.

  5. Click Clone.
  6. Select Existing website in Pro Sites or New website.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.