Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Close my Good As Gold account

To close your Good As Gold account, you need to contact a GoDaddy Guide.

Related steps

More info

  • There is a $20 transaction fee to process the refund of any unused funds, which is taken from the total amount we refund.
  • Refunds are sent as checks; we will not wire funds back to your account.
  • Requests can take up to 8 weeks to process and be mailed.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.