Trợ giúp

Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Cần bỏ chặn các cổng cho máy chủ Thế hệ thứ 4 của tôi

Yêu cầu: Bạn cần phải bật quyền truy cập quản trị viên để làm theo các bước này.

Để VPS thế hệ thứ 4 hoặc Máy chủ chuyên dụng hoạt động trơn tru, bạn cần bỏ chặn cổng 2224 được mô tả ở đây. Nếu máy chủ gặp "trục trặc" do cổng 2224 bị chặn, hãy làm theo các bước này và thử lại sau 15 phút.

Lưu ý: Quy trình này mô tả cách bỏ chặn các cổng nếu bạn đang dùng FirewallD, một tiện ích tường lửa phổ biến đi kèm với CentOS 7. Nếu bạn đang dùng một tiện ích tường lửa khác, bạn sẽ cần thay đổi mã mẫu này.

 1. Kết nối với máy chủ qua SSH. Để được trợ giúp, hãy xem Kết nối tới máy chủ với SSH (Secure Shell).
 2. Chạy lệnh sau:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Chạy các lệnh sau:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Lệnh thứ hai ở trên xác minh rằng các cổng đã được bỏ chặn.

Giới thiệu về Nydus

Nydus đề cập đến một cặp ứng dụng tác tử (nydus-ex và nydus-ex-api) chạy trên máy chủ của bạn giao tiếp với bảng điều khiển VPS, cung cấp số liệu tài nguyên và thực hiện các hoạt động máy chủ mà bạn đã yêu cầu. Tác tử nhận trên cổng 2224.

Vì bảng điều khiển và các bản nâng cấp máy chủ phụ thuộc vào những ứng dụng này, nên việc chặn cổng 2224 - hoặc xóa những ứng dụng này khỏi máy chủ - sẽ vô hiệu hóa các tính năng này.

Để khôi phục thành phần Nydus, bạn cần khôi phục từ một bản sao lưu được lưu trước khi bạn xóa những thành phần này. Nếu không có tập tin sao lưu, hãy làm theo các bước để dựng lại máy chủ.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.