Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Cần làm gì sau khi thiết lập email?


Chúc mừng bạn! Email của bạn đã được cài đặt và sẵn sàng. Đây là những gì bạn cần làm tiếp theo.

Chuyển tiếp email

Chúng tôi rất muốn nghe về trải nghiệm của bạn với Tuyển tập Bắt đầu này. Vui lòng đánh giá bài viết bên dưới và kèm theo bất kỳ phản hồi bổ sung nào với một bình luận.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.